ACTIEVOORWAARDEN Win een leven lang gratis boekhouden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Win een leven lang gratis boekhouden’ bij het aanmaken van een (proef)account voor ondernemers of verenigingen & stichtingen hierna te noemen: “de actie”, die wordt georganiseerd door e-Boekhouden.nl. e-Boekhouden.nl is een label van SkillSource B.V, gevestigd te Aarle-Rixtel aan de Kanaaldijk 2a. SkillSource B.V. is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 51432846.

 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op deelnemers aan de actie.

 

Artikel 1. Algemeen

 1. Iedereen die een (proef)account bij e-Boekhouden.nl afsluit neemt deel aan de actie.
 2. Deelnemen aan de actie is gratis, behalve de gebruikelijke kosten voor internetgebruik.

 

Artikel 2. Deelname & looptijd actie

 1. Deze actie loopt van 03-05-2017 tot 31-05-2017
 2. De actie is strikt persoonlijk, de prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
 3. Deelnemer garandeert dat de gegevens in e-Boekhouden.nl correct en volledig zijn.
 4. U neemt deel aan de actie als u ondernemer, vereniging of stichting bent en bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 5. U neemt deel aan de actie indien u voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 2 van deze actievoorwaarden. Door deelname gaat u akkoord met de voorwaarden.

 

Artikel 3. Verloting Leven lang gratis boekhouden

 1. Tijdens de actieperiode maakt iedereen die voldoet aan de genoemde voorwaarden in artikel 2, kans op een leven lang gratis boekhouden.
 2. Aan het eind van de actieperiode wordt een leven lang gratis boekhouden verloot onder alle deelnemers aan deze actie.
 3. Medewerkers van SkillSource B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen zijn uitgesloten van deelname.
 4. Een leven lang gratis boekhouden wordt binnen een week geactiveerd in het account van de winnaar.
 5. Een leven lang gratis boekhouden is accountgebonden, en kan niet overgezet worden naar een ander account.
 6. De prijswinnaar wordt persoonlijk geïnformeerd. Over de uitslag zal niet worden gecorrespondeerd.

 

Artikel 4. Rechten e-Boekhouden.nl

 1. e-Boekhouden.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde uw deelname aan de actie te beëindigen, zonder dit vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat e-Boekhouden.nl hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden, of hiervoor enige vergoeding verschuldigd is.
 2. e-Boekhouden.nl behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, in te trekken, te beëindigen, te onderbreken en/of te wijzigen indien omstandigheden dit vereisen. Beëindigen of wijzigen van de actie wordt op de site bekend gemaakt.
 3. Klachten of opmerkingen aangaande deze actie kunt u schriftelijk sturen naar e-Boekhouden.nl, 5735SL Aarle-Rixtel of per email naar info@e-Boekhouden.nl tot uiterlijk 30-07-2017.

 

Close
Gratis uitproberen
(zonder verplichting)