Gratis uitproberenZonder verplichtingen

Nieuwe regels omtrent ontslag

Er kunnen diverse redenen zijn waarom u uw personeel zou willen ontslaan. Een voorbeeld hiervan kan zijn; werkweigering, reorganisatie, u stopt met uw onderneming of ander verwijtbaar gedrag. Vanaf 1 juni 2015 zijn er nieuw regels omtrent ontslag.

Eén belangrijke wijziging is dat de ontslag procedure verandert per 1 juli 2015. Er zijn 3 procedures te onderscheiden:

1. Procedure bij het UWV
2. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter
3. Ontslag via een sectorcommissie

Indien een medewerker instemt met het ontslag dan kunt u zonder één van de bovenstaande procedures te volgen het ontslag afhandelen. Nadat uw medewerker schriftelijk heeft ingestemd krijgt de medewerker twee weken bedenktijd. In deze periode kan uw medewerker advies inwinnen en eventueel nog terugkomen op de instemming.

Indien u het ontslag aanvraagt kan het via drie verschillende manieren, wat afhankelijk is van de situatie. Hieronder worden de drie procedures kort toegelicht.

Procedure bij het UWV

Indien u uw medewerker wilt ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid dan moet u de procedure volgen bij het UWV.. Indien het UWV niet akkoord gaat kunt u de medewerker niet ontslaan. U moet dan uw ontslag indienen bij de kantonrechter.

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter

Indien u uw medewerker wilt ontslaan omdat bijvoorbeeld de arbeidsverhouding is verstoord of de medewerker niet naar behoren functioneert dan gaat u naar de kantonrechter. U vraagt daar ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan. Mocht u een medewerker willen ontslaan die u heeft aangenomen voordat de medewerker de AOW leeftijd had bereikt en ontvangt momenteel AOW dan heeft u geen toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter.

Sectorcommissie

Het wordt mogelijk het ontslag te laten toetsen door een sectorcommissie. Dit kan alleen indien dit in de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) staat die u hanteert.

GRATIS voor starters!

Claim nu
15 maanden gratis

Meer informatie

Actie