Gratis uitproberenZonder verplichtingen

Fiscaal voordeel voor startende ondernemers

Voor startende ondernemers gelden enkele interessante aftrekposten voor de belasting. Daarmee trekt u bij uw aangifte een bedrag af van uw winst. U betaalt dan minder belasting. U kunt gebruik maken van verschillende aftrekposten. De volgende regelingen zijn beschikbaar voor startende ondernemers:

Zelfstandigenaftrek
Ondernemers die voldoen aan het urencriterium komen in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. De hoogte daarvan hangt af van de behaalde winst. Hoe hoger de winst van uw onderneming, hoe hoger de zelfstandigenaftrek.

Startersaftrek
Beginnende ondernemers mogen de eerste drie jaar na de start jaarlijks naast de zelfstandigenaftrek een extra bedrag aftrekken. Arbeidsongeschikte ondernemers komen in aanmerking voor hogere bedragen, mits de aftrek niet hoger is dan de winst in dat jaar.

Starteraftrek bij arbeidsongeschiktheid
Als u een langdurige arbeidshandicap hebt, kunt u ondersteuning krijgen om een eigen bedrijf te beginnen. Die ondersteuning heeft de vorm van:

  • starterskrediet of voorbereidingskrediet
  • vervoersvoorzieningen
  • vergoeding voor voorzieningen zoals een voorleeshulp of doventolk

Mkb-winstvrijstelling
Ondernemers in het mkb hebben recht op de mkb-winstvrijstelling. Dit betekent dat u een bepaald percentage van uw fiscale winst mag aftrekken. Dit geldt echter ook als u verlies maakt.

Investeringsaftrek
De investeringsaftrek is de verzamelnaam van een aantal aftrekposten: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de VAMIL-regeling.

GRATIS voor starters!

Claim nu
15 maanden gratis

Meer informatie

Actie