Gratis uitproberenZonder verplichtingen

Belangrijke wijzigingen mbt personeel

Tijdelijke medewerkers eerder in vast dienstverband

Vanaf 1 juli 2015 heeft uw medewerker eerder recht op een vast dienstverband door het aanscherpen van de huidige regelgeving. Hieronder leest u het verschil tussen de huidige situatie en de situatie per 1 juli 2015.

Met de huidige regelgeving is het zo dat een medewerker recht heeft op een vast dienstverband indien:

  • Een medewerker 3 contracten voor bepaalde tijd heeft volbracht en binnen 3 maanden een vierde contract gaat tekenen.
  • Een medewerker 3 jaarcontracten of een contract voor 3 jaar heeft gehad en een nieuw contract krijgt aangeboden binnen 3 maanden na het aflopen van het voorgaande contract.

Indien een medeweker langer dan 3 maanden niet werkzaam is geweest binnen uw organisatie begint de telling van 3 contracten of een totale arbeidsduur van 3 jaar weer opnieuw.

Vanaf 1 juli 2015 worden een aantal regels aangescherpt waardoor uw medeweker eerder recht heeft op een vast dienstverband. Namelijk:

  • Indien een medewerker 3 contracten voor bepaalde tijd heeft volbracht en binnen 6 maanden (was 3 maanden) een vierde contract gaat tekenen.
  • Een medewerker 2 jaarcontracten of een contract voor 2 jaar heeft gehad en een nieuw contract krijgt aangeboden binnen 6 maanden na het aflopen van het voorgaande contract.

Indien een medeweker langer dan 6 maanden niet werkzaam is geweest binnen uw organisatie begint de telling van 3 contracten of een totale arbeidsduur van 2 jaar weer opnieuw.

Geen uitzonderingen meer rond gelijke behandeling

Dat je medewerkers niet mag ontslaan of niet aanneemt op basis van hun seksuele geaardheid, geslacht, Burgerlijke staat of ras staat in de wet (Algemene wet gelijke behandeling), Iedereen heeft recht op een gelijke behandeling. Toch is het zo dat er momenteel bij uitzondering – de zogenaamde enkele-feitconstructie- organisaties met een godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke grondslag wel onderscheid mogen maken. Vanaf 1 juli 2015 mag dit waarschijnlijk ook niet meer. Er zijn vanaf dat moment geen uitzonderingen meer. Deze wetswijziging is nog niet definitief aangezien het nog door de tweede kamer goedgekeurd moet worden.

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Onder een schijnconstructie wordt verstaan dat een medewerker door een of andere constructie niet in dienst is direct bij een werkgeven maar eigenlijk wel als medewerker acteert. Je kunt hierbij denken aan een werknemer die stopt bij een bedrijf maar vervolgens als zelfstandig ondernemer weer gaat werken bij zijn oude werkgever. Om misbruik te voorkomen komen er een aantal maatregelen die schijnconstructies moeten voorkomen. Naar verwachting gaat de wet aanpak schijnconstructies in per 1 juli 2015. Dit is afhankelijk van de Tweede en Eerste kamer.

1. U bent als opdrachtgever straks ook aansprakelijk voor het betalen van het cao-loon aan een werknemer. Nu is het zo dat alleen de werkgever aansprakelijk is. Indien u iemand via andere wegen inhuurt bent u als opdrachtgever ook aansprakelijk.

2. Het salaris mag niet meer volledig contant uitbetaald worden. Minimaal moet het wettelijk minimumloon giraal worden uitgekeerd.

3. Er mogen geen verrekeningen meer plaatsvinden op het wettelijk minimumloon. (bijvoorbeeld huisvesting of ziektekostenpremies)

4. Op een loonstrook moeten vanaf 1 juli 2015 meer verplichte gegevens staan zoals: bruto loon, samenstelling loon in bedragen (basisloon & prestatietoeslag), inhoudingen, wettelijk minimumloon en minimumvakantiebijslag, naam van de werkgever en werknemer, termijn waarop de betaling betrekking heeft, overeengekomen arbeidsduur).

5. Het is straks, als het wetsvoorstel definitief is, niet meer mogelijk om een buitenlandse werknemer een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding te betalen. De onkostenvergoeding moet apart op de loonstrook staan.

6. Indien de werknemer geen cao-loon ontvangt kan de medewerker direct naar de rechter stappen om het volledige cao-loon te eisen.

7. Indien je als opdrachtgever/werkgever je schuldig maakt aan onderbetaling of illegale laat werken dan wordt dit openbaar gemaakt.

GRATIS voor starters!

Claim nu
15 maanden gratis

Meer informatie

Actie