Gratis uitproberenZonder verplichtingen

Grootboek en grootboekrekeningen

Als u start met boekhouden, zijn dit een van de eerste begrippen die u tegenkomt. Een grootboek en grootboekrekeningen vormen namelijk de basis voor uw boekhouding. Maar wat zijn grootboeken en grootboekrekeningen? En wat moet u erover weten? Wij hebben alles op een rijtje gezet.

Wat is een grootboek?

Een grootboek is de verzameling van alle grootboekrekeningen. Deze naam wordt gebruikt omdat men vroeger de boekhouding bijhield in hele grote boeken. Hier werden alle inkomsten en uitgaven in opgeschreven. Tegenwoordig wordt hiervoor meestal een online boekhoudprogramma gebruikt.

Grootboekrekeningen

Wat is een grootboekrekening?

Een grootboekrekening is een verzameling van alle inkomsten en uitgaven binnen een bepaalde categorie. Het is dus een lijst met uitgaven en inkomsten die logisch bij elkaar horen. Met grootboekrekeningen deelt u de boekhouding als het ware op in stukjes. Zo heeft u een beter overzicht over uw financiën. Een grootboekrekening heeft een uniek nummer, zodat deze eenvoudig teruggevonden kan worden. Alle grootboekrekeningen samen vormen het grootboek of grootboekrekeningschema.

Welke grootboekrekeningen zijn er?

Grootboekrekeningen kunnen worden gesplitst in twee categorieën: balansrekeningen en resultaatrekeningen. Een balansrekening vertegenwoordigt een bepaalde waarde of schuld, een resultaatrekening laat juist opbrengsten en kosten zien. Een resultaatrekening wordt daarom ook wel een winst-en-verliesrekening genoemd.

Balansrekeningen zijn bijvoorbeeld:

  • Inventaris
  • Bank
  • Kas
  • Leningen

Voorbeelden van resultatenrekeningen zijn:

  • Inkopen
  • Verkopen
  • Reiskosten
  • Advertentiekosten

Grootboekrekeningschema in uw boekhouding

Grootboekrekeningen zijn onmisbaar in uw boekhouding. Zonder een splitsing in grootboekrekeningen bent u het overzicht al snel kwijt. Om dit te voorkomen, krijgen grootboekrekeningen ook een uniek nummer. Er is een soort ongeschreven regel voor de nummering van grootboekrekeningen. U hoeft dit grootboekrekeningschema niet toe te passen in uw boekhouding, maar het kan wel handig zijn. Bijvoorbeeld als u een accountant of boekhouder wilt laten meekijken.

1xxx: Vlottende activa en vlottende passiva

Dit zijn alle bankrekeningen, de debiteurenrekening, crediteurenrekening, btw-rekening etc.

2xxx: Tussenrekeningen

Tussenrekeningen gebruikt u voor het ‘verschuiven’ van geld. Als u bijvoorbeeld geld overmaakt van de zakelijke spaarrekening naar de zakelijke bankrekening boekt u dat op een tussenrekening.

3xxx: Voorraad

In deze grootboekreeks bevinden zich alle voorraadrekeningen. U gebruikt deze reeks dan ook alleen als u een voorraad van artikelen aanhoudt. Bijvoorbeeld wanneer u een winkel heeft.

4xxx: Kosten

De 4000-reeks is bestemd voor alle kostenrekeningen. Dit kunnen loonkosten, huur, telefoonkosten of kantoorbenodigdheden zijn.

7xxx: Inkopen

Alle inkopen ten behoeve van de voorraad boekt u in deze reeks.

8xxx: Omzet

De 8000-reeks is bedoeld voor alle omzetrekeningen. Op deze grootboekrekeningen boekt u alle inkomsten uit verkopen.

GRATIS voor starters!

Claim nu
15 maanden gratis

Meer informatie

Actie