Gratis uitproberenZonder verplichtingen
Wij bestaan 20 jaar! Lees meer >

Inkomstenbelasting ondernemers

Wanneer u ondernemer bent moet u via de Belastingdienst inkomstenbelasting (IB) betalen over uw bedrijfswinst. U maakt winst via uw onderneming door diensten en/of producten te verkopen, en u moet hier een bepaald percentage belasting over af dragen.

 

 

Wat is inkomstenbelasting?

De betekenis van inkomstenbelasting is de Rijksbelasting die u moet betalen over uw inkomen aan de overheid via de Belastingdienst. Het is het belastinggeld dat ingevorderd wordt door de fiscus is een vorm van accijns/taks om het vermogen van de staatskas te vergroten.

Iedere belastingplichtige die deelneemt aan het economische verkeer betaalt inkomstenbelasting over zijn of haar inkomen en is opgebouwd uit verschillende schijven (boxensysteem).

Per box zijn er verschillende belastingtarieven en iedere box beslaat een deel van het mogelijke inkomen.

Voor de inkomstenbelasting zijn er 3 bronnen van inkomen:

 • Winst uit onderneming.
 • Loon uit dienstbetrekking.
 • Resultaat uit overige werkzaamheden.

Hoe werkt inkomstenbelasting?

De inkomstenbelasting wordt geheven via de jaarlijkse belastingaangifte.

U ontvangt een (voorlopige) aanslag waarin staat hoeveel geld u terugkrijgt of moet betalen nadat u het aangifteformulier heeft ingevuld. De voorlopige aanslag is gebaseerd op uw gegevens en u krijgt daarna altijd nog een definitieve aanslag.

Hoeveel inkomstenbelasting moet u betalen?

De hoogte wordt berekend op basis van uw:

 • Inkomsten.
 • Vermogen.
 • Aftrekbare kosten.
 • Schulden.

De hoogte van de belasting die u betaalt hangt af van uw belastbare inkomen en wordt geheven over alle inkomsten die u heeft ontvangen.

Zo betalen zzp’ers en ondernemers die een eenmanszaak of vof hebben inkomstenbelasting over de behaalde winst uit hun onderneming en worden belast in Box 1.

 

Hulp bij het maken van uw inkomstenbelastingaangifte

 

Boekhoudprogramma

Gebruik de administratiesoftware van e-Boekhouden.nl om uw inkomstenbelastingaangifte eenvoudig te beheren.

"In ons online boekhoudprogrammae-Boekhouden.nl zijn uw financiële zaken netjes geordend. U vindt daar een overzichtelijke winst- en verliesrekening en een balans van uw onderneming. En u kunt na controle de cijfers eenvoudig overnemen in uw belastingaangifte."

Meld u nu gratis aan


Gratis uitproberenZonder verplichtingen

 

Ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Het is belangrijk voor u om uit te zoeken of u als ondernemer in aanmerking komt voor inkomstenbelasting. Niet iedere ondernemer hoeft namelijk inkomstenbelasting te betalen en ook de manier waarop u de aangifte invult verschilt.

Uw bedrijf is als zzp’er, freelancer of mkb’er ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Afhankelijk van de rechtsvorm en activiteiten van uw onderneming weet u of u in aanmerking komt voor het betalen van inkomstenbelasting.

Er zijn bijvoorbeeld uitzonderingen zoals:

 • bv of nv (die betalen namelijk al vennootschapsbelasting).
 • Zakelijke activiteiten die zich beperken tot hobby- of familiesfeer.

Wanneer u als ondernemer voldoet aan de volgende voorwaarden komt u waarschijnlijk in aanmerking voor inkomstenbelasting.

Checklist voor ondernemers:

 • U verdient geld met het leveren van goederen of diensten aan particulieren of bedrijven.
 • U streeft ernaar om de komende jaren door te gaan met uw bedrijf.
 • U besteedt tijd of geld aan het vinden van nieuwe klanten of opdrachtgevers.
 • U heeft geld om uw bedrijf enige tijd draaiende te houden.
 • U bent aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf.
 • Het risico dat uw klanten of opdrachtgevers niet betalen komt voor uw rekening.
 • U loopt het risico dat uw voorraad veroudert of bederft.
 • U loopt financieel risico (ondernemersrisico) wanneer u uw werk niet goed doet.
 • U doet investeringen waardoor u financieel risico loopt.
 • U kunt zelf bepalen hoe u uw werk uitvoert.
 • U bepaalt zelf uw tarieven of verkoopprijzen.
 • U werkt met uw eigen materiaal, gereedschap of apparatuur.
 • U voldoet aan het gestelde urencriterium voor ondernemers.

Wanneer deze voorwaarden niet van toepassing op u zijn kan de Belastingdienst u mogelijk ontlasten van de inkomstenbelastingplicht voor ondernemers. Zij controleren dit na ontvangst van uw belastingaangifte en wanneer u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken.

Als ondernemer bent u verplicht om uw aangifte digitaal te doen en dat kunt u op de volgende manieren doen:

 • Via de internetsite van de Belastingdienst.
 • Met aangifte- of administratiesoftware (boekhoudprogramma).
 • Via een fiscaal intermediair (boekhouder/accountant).

inkomstenbelasting ondernemers

10 tips voor de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers

Een aantal tips om op te letten bij het maken van uw aangifte:

 1. Zorg voor een overzichtelijke administratie.
 2. Betaal minder belasting door uw kosten af te trekken.
 3. Benut alle mogelijke belastingvoordelen.
 4. Geef uw privébijtellingen auto van de zaak op.
 5. Claim uw recht op investeringsaftrek(ken).
 6. Registreer uw gewerkte uren nauwkeurig i.v.m. het urencriterium voor Zelfstandigenaftrek.
 7. Maak gebruik van de Meewerkaftrek, een belastingvoordeel voor uw (eventueel) meewerkende partner.
 8. Uw AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) premie is aftrekbaar.
 9. Bekijk of u in aanmerking komt voor toeslagen zoals zorg-, huur- en kindertoeslagen.
 10. Bekijk of u in aanmerking komt voor de middelingsregeling voor wisselende inkomens.
   

Wanneer u onvoldoende kennis heeft om de aangifte zo volledig mogelijk in te vullen, schakel dan een boekhouder of accountant in. Dit kost uiteraard geld maar dat weegt niet op tegen de financiële voordelen.

Aftrekposten voor ondernemers

U kunt uw winst verlagen door gebruik te maken van aftrekposten, zoals de ondernemersaftrek.

Welke kosten mogen ondernemers aftrekken? U mag alleen uw zakelijke kosten aftrekken, privéuitgaven zijn niet aftrekbaar.

Lijst van aftrekposten voor ondernemers:

 • Zakelijke kosten zoals reis-, studie- en zorgkosten.
 • Zelfstandigenaftrek.
 • Startersaftrek (ook mogelijk bij arbeidsongeschiktheid).
 • MKB-winstvrijstelling.
 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).
 • Oudedagsreserve.
 • Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid.
 • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk.
 • Meewerkaftrek.
 • Stakingsaftrek.

Door gebruik te maken van deze aftrekposten betaalt u mogelijk minder belasting. U mag daarnaast ook de kosten aftrekken die u maakte voordat u startte met uw bedrijf.

Inkomstenbelasting ondernemer berekenen

Het zakelijk deel van uw inkomstenbelastingaangifte bestaat hoofdzakelijk uit:

 • De winst- en verliesrekening (inkomsten en kosten van uw onderneming in het afgelopen jaar).
 • De balans (waarde van de bezittingen en schulden van uw onderneming).

De optelsom van deze documenten berekent u met behulp van de volgende financiële gegevens:

 • Inkoopkosten (grondstoffen en voorraad).
 • Afschrijvingen (bedrijfsmiddelen zoals machines, vervoermiddelen en gereedschappen).
 • Bedrijfskosten (o.a. bedrijfsauto, boekhouder, inventaris, telefoon- en internetabonnement).
 • Financiële baten en lasten (ontvangen rente over uw banksaldo, leningen en kosten zoals notariskosten).
 • Buitengewone baten en lasten (bijvoorbeeld de bijtelling voor uw auto wanneer u een zakelijke auto ook privé gebruikt).
 • Vaste activa (de waarde van uw bedrijfsmiddelen, zoals machines, inventaris, computer en openstaande uitgeleende bedragen).
 • Vorderingen (openstaande verkoopfacturen en eventueel te ontvangen btw die u nog terug moet krijgen).
 • Liquide middelen (het banksaldo en kas).
 • Ondernemingsvermogen (eigen vermogen plus de reserves).
 • Voorzieningen (gereserveerde bedragen zoals garantieregelingen voor uw klanten).
 • Langlopende schulden (geleende bedragen bij uw bank, familie of vrienden, met een looptijd langer dan 1 jaar).
 • Kortlopende schulden (openstaande facturen van uw leveranciers en belasting).

Wanneer u alle gegevens heeft verzameld of deze automatisch hebt verwerkt in uw boekhoudprogramma, kunt u de inkomstenbelasting aanslag voor ondernemers invullen.

 


Veelgestelde vragen  
 

Hoeveel inkomstenbelasting betalen ondernemers?

Groen vinkje      
De hoogte is afhankelijk van uw belastbare inkomen op basis van de inkomsten uit uw onderneming.

Wanneer doe ik inkomstenbelastingaangifte voor mijn onderneming?

Groen vinkje      
Als ondernemer doet u jaarlijks belastingaangifte voor de inkomstenbelasting.

Hoe betaal ik de inkomstenbelasting voor mijn onderneming?

Groen vinkje      
U betaalt de aanslag van uw zakelijke inkomstenbelasting aan de Belastingdienst. Zij houden u schriftelijk op de hoogte over onderwerpen zoals de betalingstermijn en het rekeningnummer voor de betaaltransactie via de bank.
 

Probeer de inkomstenbelasting aangiftesoftware nu gratis uit

Wilt u ook gemakkelijk uw aangifte vanuit uw boekhouding beheren? Maak dan gebruik van het online boekhoudprogramma van e-Boekhouden.nl.

Voor ondernemingen die al een langere periode zakelijk actief zijn hebben we een proefperiode van 14 dagen. Wanneer u korter dan 15 maanden geleden met uw bedrijf gestart bent, dan is e-Boekhouden.nl gedurende de eerste 15 maanden van uw onderneming volledig gratis en geheel vrijblijvend. U kunt dan zonder beperkingen online boekhouden en factureren, inclusief alle geavanceerde functies als bankkoppelingen, scan & herken en gebruik van de mobiele app.

Meld u nu gratis aan


Gratis uitproberenZonder verplichtingen

 

Bent u tevreden met de informatie op deze pagina?
Bedankt voor uw feedback

GRATIS voor starters!

Claim nu
15 maanden gratis

Meer informatie

Actie