Gratis uitproberenZonder verplichtingen
Wij bestaan 20 jaar. Ontdek ons verhaal >

Alternatieve financieringsbronnen voor ondernemers

 

In uw onderneming investeert u niet alleen tijd en energie. Als u wilt groeien, is de kans groot dat u hiervoor aanvullende financiering nodig heeft. En banken zijn niet altijd even enthousiast om ondernemers te financieren. Gelukkig zijn er ook alternatieven. Wij zetten voor u vijf financieringsmogelijkheden op een rij.

 

1. Crowdfunding

Crowdfunding wordt steeds populairder. U heeft er vast weleens van gehoord. Via een online platform stellen mensen (crowd) geld beschikbaar aan iemand met een goed idee voor zijn of haar bedrijf. Als ondernemer kunt u hier in contact komen met potentiele investeerders. Er wordt echter niet zomaar in u geïnvesteerd. Het is belangrijk dat u een concreet plan opstelt en uw doelen duidelijk formuleert. Daarnaast is het van groot belang dat u uw idee pitcht op het juiste platform. Een kleine greep uit platforms waarop u kunt pitchen: Symbid, Seeds, Leapfunder en Oneplanetcrowd. Verwacht wordt dat deze financieringsvorm in Nederland in 2015 meer dan 100 miljoen bedraagt.

2. Borgstelling MKB Kredieten (BMKB)

Een borgstelling MKB-krediet (BMKB) betekent dat een bank of een andere financiële instelling een MKB-ondernemer een hoger bedrag leent dan het eigenlijke onderpand. Je krijgt als MKB-ondernemer een borgstelling voor een gedeelte van een krediet. De overheid staat garant voor maximaal anderhalf miljoen euro. Om voor deze regeling in aanmerking te komen, moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. U mag bijvoorbeeld dit krediet niet besteden aan een belegging en u moet zelf borg staan voor 25 procent.

3. Microkrediet

Een startersvriendelijke financieringsmogelijkheid is de microfinanciering. Qredits is een landelijke organisatie en verstrekt leningen tot 250.000 euro. Naast het verstrekken van krediet adviseert en begeleidt Qredits ondernemers tijdens en ook na het starten van hun bedrijf. Om voor een microfinanciering in aanmerking te komen, moet u wel voldoen aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is het hebben van een goed en haalbaar ondernemingsplan.

4. Innovatiefonds MKB+

Het innovatiekrediet investeert in innovatief ondernemerschap. Alle bedrijven, in de opstartfase of al reeds gevestigd, kunnen een aanvraag indienen. Het fonds kan tot maximaal vijftig procent meefinancieren. In 2015 bedraagt het budget voor het Innovatiekrediet 60 miljoen euro. Elke aanvraag wordt individueel beoordeelt. Een aanvraag indienen, betekent niet automatisch dat deze gehonoreerd wordt. 

5. Kredietunie

Een kredietunie is een coöperatie van ondernemers die elkaar geld uitlenen. Dit doen zij vanuit een gemeenschappelijk kas. U kunt als kredietnemer lid worden van een kredietunie, u bent dan net als de kredietgevers mede-eigenaar van de coöperatie. Om de kans op terugbetaling te vergroten, speelt coaching een cruciale rol. Een kredietunie heeft geen winstoogmerk en stimuleert onderlinge solidariteit.

GRATIS voor starters!

Claim nu
15 maanden gratis

Meer informatie

Actie