Gratis uitproberenZonder verplichtingen
Wij bestaan 20 jaar! Lees meer >

Bruto naar netto salaris

Als werkgever bent u gewend om uw personeel met salaris te belonen voor hun arbeid. U kunt de vraag van uw werknemers krijgen wat hun brutosalaris precies netto oplevert.

Deze vraag wordt vaak gesteld bij contractbesprekingen zoals een loonsverhoging of in een sollicitatiegesprek. U wilt als ondernemer uw personeel natuurlijk zo snel mogelijk antwoord geven om uw werknemer tevreden te stellen.

bruto naar netto salaris

Van bruto naar nettoloon berekenen

Hoe berekent u het bruto en nettosalaris van uw personeel?

Om het nettosalaris te kunnen berekenen, moet u het brutosalaris weten. Daarna vermindert u dit met de bedragen van alle inhoudingen zoals de loonheffing.

De Belastingdienst maakt jaarlijks nieuwe percentages en tarieven voor de berekening van de loonbelasting en premie volks­verzekeringen.

Rekentool bruto naar netto calculator
 

Bereken met deze rekentool het bruto naar netto maand- of jaarloon.


Dit handige hulpmiddel maakt een indicatie berekening van bruto naar nettoloon. Het is een eenvoudige bruto-nettosalaris berekening waarmee u snel kunt berekenen wat er netto overblijft van het brutosalaris.

Voorbeeldberekening bruto naar netto
 

Hoe berekent u bruto naar netto?

De onderstaande voorbeeldberekening geeft u meer inzicht over welke factoren een variabele zijn in de berekening van een maandsalaris.

Bruto salaris  € 3200
Pensioenpremie  € 180 –
Loonheffingen (loonbelasting, sociale premies, verzekering)  € 530 –
Privégebruik auto van de zaak  € 50 –
Verkeersboete  € 65 –
   € 2375
Overurentoeslag  € 145 +
Vakantiegeld  € 200 +
Reiskosten  € 80 +
Netto salaris  € 2800


Bruto-netto berekening voor ondernemers


Wat is de bruto- en nettoloon berekening voor zelfstandig ondernemers?

Een bruto- en nettoloon berekening voor zzp’ers en ondernemers verschilt sterk met werknemers in loondienst. Dit komt omdat een zelfstandig ondernemer omzet maakt en niet direct loon verdient.

Omdat een ondernemer ook kosten maakt om deze omzet te behalen, mag een ondernemer de omzet minus de kosten verrekenen (brutowinst). De brutowinst is de basis voor de belastingheffing berekening.

In de loonbelastingberekening voor de ondernemers gelden andere aftrekposten dan bij werknemers zoals bijvoorbeeld de zelfstandigen aftrek. Ook worden er geen sociale premies betaald, maar er zijn wel tarieven voor belastingen zoals omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Dit is onder andere afhankelijk van de rechtspersoon van het bedrijf, zo zijn er een aantal grote verschillen tussen bijvoorbeeld een eenmanszaak en een bv.

Er zijn ook uitzonderingen zoals vrijgestelde premies voor DGA’s (directeur groot aandeelhouder) van een bv Zij dienen persoonlijk minimaal 51% van de aandelen in bezit te hebben of hetzelfde percentage aandelen via directe familiebanden in het bezit te hebben.

Wat is het verschil tussen bruto- en nettoloon?


Het verschil tussen het bruto en netto salaris is dat het nettoloon gebaseerd is op het brutoloon waar loonheffingen nog op ingehouden moeten worden. Het nettoloon bedrag weergeeft het daadwerkelijk besteedbaar inkomen.

Het brutoloon is het basisbedrag waar nog kosten op ingehouden moeten worden zoals loonheffingen en belasting. Het brutoloon is het totale bedrag van het salaris en daarom altijd hoger dan het nettoloon.

Het brutoloon is daarom het basisbedrag waar u als ondernemer iedere maand alle ingehouden bedragen en loonheffingen op baseert en afdraagt aan instanties zoals de overheid. U houdt hierover loonbelasting en premies volksverzekeringen op in en het bedrag dat overblijft is dus het nettoloon.

Het nettoloon verschilt per persoon, afhankelijk van veel factoren. Dit komt omdat de loonheffingen uit diverse onderdelen bestaan die niet of in meer of mindere mate verschillend op een werknemer van toepassing zijn.

De onderdelen van het bruto- en nettoloon staan vermeld op de loonstrook en jaaropgave van uw werknemer. Wanneer u gaat onderhandelen met uw werknemer over het definitieve salaris, dan word er altijd over het brutoloon gesproken. Dit legt u bovendien vast in een arbeids­overeenkomst (contract).

Bruto- en nettoloon zijn een belangrijk onderdeel van uw salarisadministratie. Als werkgever moet u het verschil weten tussen bruto- en nettoloon. U betaalt deze namelijk en u kunt door uw kennis fouten eerder opsporen en vragen professioneel beantwoorden.

Brutoloon


Wat is brutoloon?

Brutoloon is het salaris dat een werknemer verdient bij zijn werkgever, maar niet het loon dat de werknemer daadwerkelijk ontvangt. Van dit loon worden belastingen en sociale premies ingehouden, wat resulteert in het nettoloon, dat wat de werknemer daadwerkelijk op zijn of haar bankrekening ontvangt.

Het wettelijk minimumloon vormt de basis bij het bepalen van het brutoloon. Ook wordt rekening gehouden met de richtlijnen die in een cao staan, mits er een cao in de branche geldt of uw onderneming is aangesloten bij een branchevereniging. En daarnaast dient er rekening gehouden te worden met vraag of het brutoloon een marktconform salaris is.

Optioneel zijn onderdelen zoals eventuele bonussen en / of beloningen. Over winst- en eindejaarsuitkeringen, bonussen, reistoeslagen en overwerkuren moeten ook premies en belastingen betaald worden.

Vakantiegeld is geen onderdeel van het brutoloon, maar vakantiegeld wordt wel berekend op basis van het brutoloon. Dit is over het algemeen 8% (en tevens als minimum vastgesteld) van het brutoloon, maar het kan verschillen per cao.

Bruto is (net als netto) afkomstig uit het 17e-eeuws (Gouden Eeuw) Italiaanse vocabulaire, we noemen dit leenwoorden. Omdat de Middellandse Zee en Italië een belangrijk handelspunt waren werd er onder handelaren en zakenlieden veel Italiaans gesproken. Wij hebben in die periode een aantal woorden van het Italiaanse handelsjargon overgenomen, die we zijn blijven gebruiken zoals; saldo, debet, kapitaal en incasso. Netto is ook een leenwoord uit het Italiaans, heeft de betekenis van ‘bijwoord: na aftrek van kosten en belastingen’. Dit woord werd eerder aangetroffen in het jaartal 1567. Ook het woord ‘bankroet’ is afkomstig van het Italiaanse ‘banca rotta’, wat ‘gebroken bank’ betekent, omdat de tafel van de bank (geldwisselaar) bij een faillissement letterlijk werd stuk geslagen.

Waaruit bestaat het bruto salaris?

Het bruto salaris bestaat uit wettelijk vastgestelde afdrachten die van het brutoloon worden afgetrokken.

Nettoloon


Wat is nettoloon?

Het nettoloon is het geldbedrag dat per periode (vaak maandelijks) op de bankrekening van een werknemer of ondernemer wordt uitbetaald. Op het nettoloon zijn alle loonheffingen, belasting en sociale premies ingehouden. Ook zijn er onderdelen ingehouden zoals de pensioenbijdrage of bijvoorbeeld een auto van de zaak.

In tegenstelling tot het brutoloon is het nettoloon dus het bedrag aan salaris dat de werknemer uiteindelijk van de werkgever betaald krijgt, want het totaalbedrag vóór de inhouding van de heffingen is het brutoloon.

Het nettoloon is dus het resultaat na verrekening van het brutoloon waar onder andere loonheffingen en belasting van zijn afgetrokken. De werkgever houdt deze belasting en premies in op het brutoloon om deze af te dragen aan de overheid volgens de wettelijke eisen.

Omdat een werkgever niet snel genoeg precies inzichtelijk kan krijgen wat het nettoloon van een werknemer word bij salaris onderhandelingen, wordt er vaak onderhandeld over een brutoloon. Het nettoloon kan op basis van het brutoloon wel ongeveer ingeschat worden.

Voor een werknemer is het vaak lastig om te onderhandelen over een brutoloon omdat zij niet weten wat het uiteindelijke netto geldbedrag wordt wat zij verdienen.

 

Salarisadministratie in uw boekhouding

 

Boekhoudprogramma

Verwerk de salarisadministratie van uw onderneming in het boekhoudprogramma van e-Boekhouden.nl. Hierdoor beheert u de volledige loonadministratie eenvoudig en bespaart u op de kosten van uw boekhouder.

Meld u nu gratis aan


Gratis uitproberenZonder verplichtingen

 

Loonkosten


U dient als werkgever ervoor te zorgen dat het juiste nettoloon aan uw werknemers wordt uitbetaald. Dit kunt u berekenen door de loonkosten van het brutoloon af te trekken.

Loonkosten vallen onder kortlopende schulden van een onderneming. Omdat een werkgever verplicht is om inhoudingen (in de vorm van loonheffing en belasting) te doen op het brutoloon van zijn werknemers, ontstaat er een schuld aan de Belastingdienst.

Loonbelasting


Wat is loonbelasting?

Loonbelasting is een gedeelte van het brutoloon dat als belasting betaald moet worden aan de overheid (Belastingdienst).

U bent als werkgever verplicht om eens per maand of per 4 weken de aangifte van de loonbelasting in te dienen. Dat is mogelijk met een programma van de Belastingdienst of met loonadministratiesoftware. Salarissoftware is een extra financiële uitgave, maar u kunt er tegelijkertijd ook de loonstroken van uw werknemers mee opstellen.

De Belastingdienst stuurt uw onderneming jaarlijks een overzicht met aangifte datums. Daarop is te lezen binnen welke perioden u de aangifte moet insturen. Deze perioden markeren ook het tijdstip dat de te betalen loonheffing bij de Belastingdienst moet zijn ontvangen.

Zorg er altijd voor dat u dit op tijd doet, want als u zich als ondernemer niet aan deze voorwaarden houd, dan worden er automatisch boetes opgelegd.

Salarisadministrateur

Een andere manier is om het uit te besteden aan een extern kantoor dat gespecialiseerd is in salarisadministratie. Het kan ook via uw accountant of boekhouder, maar deze hebben dit vaak niet in eigen beheer. Zij doen dit ook via een extern salarisadministratiekantoor.

Omdat het exact berekenen van het nettoloon een ingewikkelde berekening is die van veel factoren afhankelijk is kunt u dit als ondernemer het beste uitbesteden aan een loonadviesbureau.

Een loonadviesbureau is een servicebureau dat de loonadministratie voor bedrijven verzorgt. Een salarisadministrateur heeft daar softwareprogramma’s voor die dit nauwkeurig doen en ook de loonstrook van uw werknemer genereren.

Loonheffingen


Wat is loonheffing?

De belasting en de premie voor de volksverzekeringen vormen samen de loonheffing. Loonheffing is een voorheffing op de inkomstenbelasting. U dient deze als werkgever in te houden.

In de inkomstenbelasting wordt een heffingsvrijstelling gebruikt, daarom kunt u daar rekening mee houden bij het vaststellen van de loonheffing. Uw werknemer kan aangeven dat hij of zij gebruik maakt van de loonheffingskorting.

Loonheffingskorting mag maar door één werkgever worden toegepast. Dit kan voorkomen wanneer een werknemer bijvoorbeeld meerdere banen heeft. De loonheffing word dan in de meeste gevallen toegepast bij de werkgever waar de werknemer het hoogste loon verdient. Op die manier betaalt de werknemer netto de minste loonbelasting.

Wat voor soort bedragen mag u inhouden op het brutoloon van uw werknemer?

De hoogte van de loonheffing wordt berekend op basis van belastingschijven. Afhankelijk van de hoogte van het jaarloon wordt een belastingplichtige werknemer ingedeeld in een belastingschijf. De belastingschijven hebben een verdeling waarbij geldt; hoe meer een werknemer verdient des te meer belasting er afgedragen moet worden aan de overheid.

Belastingtarieven voor uw inkomen uit werk en woning

Dit zijn de belastingschijf percentages:

Belastingschijf  Belastbaar inkomen uit werk en woning  Tarief
1   tot € 68.508   37,10%
2   vanaf € 68.508   49,50%

Wanneer u als ondernemer personeel in dienst heeft, moet u meebetalen aan de sociale verzekeringen voor uw werknemers. Uw werknemers zijn dan verzekerd tegen het risico van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Hiervoor moeten werkgevers en werknemers beide premies betalen, maar de werkgever neemt een groot deel van de te betalen premies voor zijn rekening. Om het nettoloon vast te stellen worden daarom van het brutoloon premies en belastingen afgetrokken.

Hierbij gaat het om de volgende vastgestelde wettelijke onderdelen zoals; sociale premies, volksverzekeringen en premies voor werknemersverzekeringen in de vorm van:

 • Loonbelasting.
 • Algemene ouderdomswet premies (AOW).
 • Wet langdurige zorg (WLZ).
 • Algemene nabestaandenwet (ANW).
 • Pensioenpremie.
 • Inkomensafhankelijke bijdrage ingevolge de Zorgverzekeringswet (IAB ZVW).
 • Premies werknemersverzekeringen (WW / werkloosheidswet).
 • Ziektewet (ZW).
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).
 • Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

 

Aanvullende bedragen die u mag inhouden op het brutoloon, mits van toepassing op uw werknemer:

 

 • Pensioenpremie (werknemersdeel).
 • Bijdrage privégebruik auto van de zaak.
 • Collectieve ziektekosten­verzekering premies.
 • Loonbeslagen.
 • Verrekeningen (zoals bijvoorbeeld boetes en voorschotten).

Loonheffingennummer

Het loonheffingennummer is een nummer dat een bedrijf van de Belastingdienst krijgt bij het aanmelden van een nieuwe werknemer. Het aanmeldformulier moet in de salarisadministratie worden gearchiveerd en minimaal 7 jaar na het ontslag van een werknemer worden bewaard.

Dit nummer is ook bekend is bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) en is gekoppeld aan de naam, adresgegevens en het burgerservicenummer (BSN) van de werknemer.

Tip

U kunt er voor kiezen om de verloning van salarissen maandelijks automatisch via uw bank te verwerken, zodat uw werknemers hun salaris op tijd gestort krijgen. Wanneer u uw bank heeft gekoppeld met e-Boekhouden.nl worden deze afschrijvingen automatisch in uw administratie verwerkt.

 


Veelgestelde vragen  
 

Hoe kan je netto zoveel mogelijk salaris overhouden?

Groen vinkje      

Dit kan door jaarlijks op je belastingaangifte verschillende aftrekposten in te vullen waar je gebruik van hebt gemaakt, zoals:

 • Hypotheekrente aftrek.
 • Studiekosten.
 • Onvergoede ziektekosten.
 • Reiskosten woon-werkverkeer.
 • Giften (zoals goede doelen).
 • Partneralimentatie.
 • Lijfrente.

Hierdoor houdt je van je brutoloon zoveel mogelijk netto over.

 

Beheer uw loonadministratie eenvoudig met e-Boekhouden.nl

Synchroniseer loonjournaalposten automatisch in uw administratie via onze koppelingen met e-Boekhouden.nl.

Voor ondernemingen die al een langere periode zakelijk actief zijn hebben we een proefperiode van 14 dagen. Wanneer u korter dan 15 maanden geleden met uw bedrijf gestart bent, dan is e-Boekhouden.nl gedurende de eerste 15 maanden van uw onderneming volledig gratis en geheel vrijblijvend. U kunt dan zonder beperkingen online boekhouden en factureren, inclusief alle geavanceerde functies zoals bankkoppelingen, Scan & Herken en het gebruik van de mobiele app.

Meld u nu gratis aan


Gratis uitproberenZonder verplichtingen

 

Bent u tevreden met de informatie op deze pagina?
Bedankt voor uw feedback

GRATIS voor starters!

Claim nu
15 maanden gratis

Meer informatie

Actie