Gratis uitproberenZonder verplichtingen

Werkkostenregeling 2024

Zelfstandig ondernemer mét personeel? Dan heb je vast wel eens van de WKR gehoord. Als werkgever ben je door de overheid verplicht gesteld om gebruik te maken van de werkkostenregeling.

Werkkostenregeling (WKR)

Wat houdt de werkkostenregeling in?

 • Geïntroduceerd in 2011, verplicht voor werkgevers sinds 2015
 • Een regeling voor vergoedingen en verstrekkingen aan personeel
 • In 2024 bedraagt de vrije ruimte over de eerste € 400.000 1,92% en over het restant van de loonsom 1,18%.
 • Er zijn diverse vrijstellingen en uitzonderingen

Hoe werkt werkkostenregeling?

De regelgeving rondom vergoedingen en verstrekkingen bestond tot 2011 uit een wirwar aan regels en wetten. Om de regelgeving te versimpelen is de werkkostenregeling (WKR) geïntroduceerd. De WKR is sinds 1 januari 2015 ingevoerd. Via de werkkostenregeling (WKR) kun je als werkgever onbelaste vergoedingen aan je werknemers geven. Voorbeelden hiervan zijn gereedschap, tablets of sportabonnementen. Daarbij mag je dus ook zaken vergoeden waar een werknemer privé voordeel van kan hebben.

Wat valt er onder werkkostenregeling?

De WKR geeft werkgevers ‘vrije ruimte’ om een bepaald percentage van de fiscale loonsom te besteden aan vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Het gaat hier om vergoedingen die niet direct gelinkt zijn aan de werkzaamheden, zoals personeelsfeesten, bedrijfsfitness en kerstpakketten. Eigenlijk is dit dus een vorm van loon in natura.

 

Hulp bij het berekenen van de werkkostenregeling

 

Boekhoudprogramma

De werkkostenregeling is eenvoudig te berekenen door gebruik te maken van ons boekhoudprogramma e‑Boekhouden.nl

Meld je nu gratis aan


Gratis uitproberenZonder verplichtingen

 

Overschrijden van vrije ruimte

Het is belangrijk om als werkgever niet meer te besteden dan volgens de vrije ruimte is toegestaan. Besteed je meer geld aan de vergoedingen en verstrekkingen? Dan betaal je alsnog loonbelasting over dit bedrag, maar dan in de vorm van een naheffing van 80%. Om deze hoge kosten te voorkomen, is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van wat wel en niet binnen de vrije ruimte valt.

Vergoedingen binnen de vrije ruimte

Binnen de vrije ruimte valt alles wat een werkgever schenkt aan het personeel wat niet direct te maken heeft met zijn of haar werkzaamheden, zoals:

 • Bedrijfsuitjes
 • Personeelsfeesten
 • Fietsenplan
 • Bedrijfsfitness
 • Tablets of telefoons
 • Gereedschap als gift

Vergoedingen buiten de vrije ruimte

Er zijn een aantal vergoedingen die, onder bepaalde voorwaarden, niet ten koste van jouw vrije ruimte gaan. Zo zijn er gerichte vrijstellingen, een noodzakelijkheidscriterium en nilhilvoorwaarden.

Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling

Er zijn diverse vergoedingen met een gerichte vrijstelling, waardoor deze niet te koste zullen gaan van jouw vrije ruimte. Voorbeelden zijn:

 • OV-abonnementen
 • reiskosten tot € 0,23 per kilometer
 • kosten van verhuizing voor werk
 • kosten van maaltijden bij overwerk

Noodzakelijkheidscriterium werkkostenregeling

Er kunnen verschillende producten zijn die je aan je personeel wil geven, omdat je vindt dat zij deze nodig hebben voor hun werkzaamheden. Ook al gebruiken werknemers deze producten privé, mag je deze in sommige gevallen onbelast schenken. Voorbeelden zijn:

 • smartphones en tablets
 • gereedschap

Nihilwaarderingen werkkostenregeling

Voorzieningen en materialen op of gerelateerd aan de werkplek gaan ook niet ten koste van jouw vrije ruimte. Voorbeelden zijn:

 • werkkleding
 • fitnessruimte op werk
 • vaste telefoon of computer

Werkkostenregeling invoering en tijdlijn

Na de invoer van de WKR in 2011, zijn er door de jaren heen de volgende zaken veranderd.

2011 – De wirwar aan regels en wetten rondom vergoedingen en verstrekkingen aan personeel wordt vervangen door de werkkostenregeling. De vrije ruimte was in 2011 1,4% van alle lonen bij elkaar opgeteld. Werkgevers mochten direct meedoen aan de regeling of ervoor kiezen om volgens de oude voorwaarden de boekhouding te doen.

2013 – De vrije ruimte – ook wel forfaitaire ruimte genoemd– werd verhoogd naar 1,5%. Ook wat het de bedoeling dat de WKR in 2014 voor iedere werkgever verplicht zou zijn, maar dit werd uitgesteld naar 2015.

2014 – Op 4 juli 2014 kwam er meer duidelijkheid over de werkkostenregeling. Het percentage voor de vrije ruimte werd verlaagd naar 1,2%. Tegelijkertijd werden er meer producten vrijgesteld van het KWR-budget. Meer producten mochten onbelast aan werknemers worden gegeven, waardoor de vrije ruimte feitelijk groter werd.

2015 – Op 1 januari 2015 werd de werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers en mochten zij niet meer de vrije ruimte benutten onder de oude voorwaarden.

2020 / 2021– In 2020 werd de regeling aangepast en werd de vrije ruimte over de eerste € 400.000 verhoogd naar 1,7%. Over het restant gold dan nog de 1,2%.

In april 2020 verruimde het kabinet de vrije ruimte over de eerste € 400.000 naar 3%. De tijdelijke verhoging gold met terugwerkende kracht over heel 2020.

In 2021 is het percentage voor de vrije ruimte veranderd naar 1,7%, over de eerste € 400.000 en over het restant van de loonsom naar 1,18%. Eind januari 2021 werd de 1,7% verhoogd naar 3%.

Tarief werkkostenregeling

De overheid heeft een aangepaste regelgeving om werkgevers in 2024 tegemoet te komen. Hiervoor geldt in 2024 een vrije ruimte van de werkkostenregeling van 1,92% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom.

Dit is de berekening van de vrije ruimte van de werkkostenregeling in 2024:

 • 1,92% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom
 • 1,18 % voor het bedrag boven € 400.000

Probeer e‑Boekhouden.nl nu tijdelijk, gratis en vrijblijvend uit

Voor ondernemingen die al een langere periode zakelijk actief zijn hebben we een proefperiode van 14 dagen. Wanneer je korter dan 15 maanden geleden met je bedrijf gestart bent, dan is e‑Boekhouden.nl gedurende de eerste 15 maanden van je onderneming volledig gratis en geheel vrijblijvend. Je kunt dan zonder beperkingen online boekhouden en factureren, inclusief alle geavanceerde functies als bankkoppelingen, scan & herken en gebruik van de mobiele app.

Meld je nu gratis aan


Gratis uitproberenZonder verplichtingen

 

GRATIS voor starters!

Claim nu
15 maanden gratis

Actie