Gratis uitproberenZonder verplichtingen

De Kleineondernemersregeling (KOR)

Registeraccountant (RA)

  Geplaatst: 24-10-2023

  Laatst geüpdatet: 12-01-2024

De Kleineondernemersregeling (afgekort: KOR) is een btw-vrijstelling. Wat KOR inhoudt, hoe je ervoor in aanmerking komt, hoe je het verwerkt in een factuur, de voor- en nadelen en hoe je je deelname kunt stoppen. Dat leggen we je graag uit.

Inhoudsopgave

Btw-vrijstelling

Neem je deel aan de KOR, dan ben je vrijgesteld van btw. Dat wil zeggen dat je geen btw op je facturen zet. Je doet geen btw-aangifte (meer). Ook hoef je geen btw-administratie bij te houden. Aan de andere kant mag je ook geen btw meer terugvragen. Dit alles moet zorgen voor minder administratieve lasten voor jou als kleine ondernemer.

 

Let op: Je hoeft dan wel geen btw-administratie meer bij te houden, het is wel belangrijk om je administratie op orde te hebben. Deze heb je namelijk nodig voor je jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

Voorwaarden deelnemen aan de KOR

Een belangrijke voorwaarde voor deelname aan de KOR is een maximale jaaromzet. In een jaar mag je omzet maximaal € 20.000 zijn om deel te mogen nemen. Daarnaast is je bedrijf in Nederland gevestigd. Je kunt deelnemen aan de KOR als natuurlijk persoon of als rechtspersoon. Dit geldt dus voor onder andere een eenmanszaak, VOF, stichting, vereniging of besloten vennootschap (BV).

Voor de bepaling van deze € 20.000 per jaar aan omzet tel je het volgende bij elkaar op:

  • Leveringen van goederen en diensten belast met Nederlandse btw.
    Dat wil zeggen reguliere leveringen met 21%, 9% of 0% btw. Of leveringen waarvan je de btw hebt verlegd naar een Nederlandse ondernemer.
  • Leveringen van btw-vrijgestelde producten of diensten.
    Specifieke btw vrijgestelde activiteiten tellen wel mee voor de omzetgrens. Het gaat om leveringen van goederen of diensten met betrekking tot onroerende zaken, betaalmiddelen en effecten, financiële diensten en verzekeringsdiensten in Nederland. Ben je btw-vrijgesteld in een andere branche of beroepsgroep? Deze omzet telt niet mee voor de omzetgrens van de KOR.

Aanmelden voor de KOR

Je kunt je aanmelden voor de KOR met het formulier 'Melding omzetbelasting kleineondernemersregeling'. Dit formulier kun je vinden op de website van de Belastingdienst.

Heb je dit formulier naar de Belastingdienst gestuurd? Dan krijg je binnen vijftien dagen een ontvangstbevestiging van de Belastingdienst. Vervolgens is het nog even wachten op de bevestiging dat je deelneemt aan de KOR. In deze aanmeldingsbrief staat tot wanneer je btw-aangifte moet doen. Wacht deze brief altijd af. Ga niet uit eigen beweging geen btw-aangifte doen of facturen sturen zonder btw.

 

Let op: De Belastingdienst heeft ongeveer vier weken de tijd nodig voor het verwerken van je aanmelding. Wil je dus per 1 april deelnemen aan de KOR? Zorg dan dat je formulier uiterlijk 1 maart bij de Belastingdienst binnen is. Controleer ook of je omzetbelastingnummer goed op het formulier staat. Dit is anders dan je btw-identificatienummer dat je gebruikt voor je facturen en website.

Je hebt een omzetbelastingnummer om het aanmeldformulier op te kunnen sturen. Zonder dit omzetbelastingnummer wordt je formulier niet in behandeling genomen. Ook ontvang je dan geen ontvangstbevestiging. Dit omzetbelastingnummer krijg je na het inschrijven van je onderneming bij de Kamer van Koophandel. Het kan dus zo zijn dat je wel een uitnodiging hebt gekregen van de Belastingdienst om btw-aangifte te doen. En dat je aanmelding bij de KOR nog niet verwerkt is. Doe in dat geval btw-aangifte om een boete te voorkomen.

Voordelen van de KOR

Een belangrijk voordeel voor kleine ondernemers is vooral dat je geen btw-aangifte meer hoeft te doen. Je hoeft geen btw-administratie bij te houden. Het is wel belangrijk om je administratie op orde te hebben. De Belastingdienst kan namelijk controleren of je terecht deelnemer bent van de KOR. Dan heb je dus onderbouwing nodig van deze omzet van € 20.000. Nog belangrijker is dat je de cijfers nodig hebt voor je jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

Ook reken je geen btw over je producten of diensten. Afhankelijk van je klanten, kan dit zorgen voor een hogere verkoopprijs. Dit is met name het geval wanneer je levert aan particulieren. Zij kunnen namelijk geen btw terugvragen.

Bijvoorbeeld: Je factureert als btw-ondernemer € 50 + plus 21% btw aan je particuliere klanten. Zij betalen € 60,50. Jouw omzet is € 50 en € 10,50 is af te dragen btw. Zodra je gaat deelnemen aan de KOR kun je ervoor kiezen om dezelfde prijs te blijven hanteren. Je particuliere klant betaalt nog steeds € 60,50. Maar nu is deze €60,50 jouw volledige omzet. Je hoeft hier geen btw over af te dragen. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om € 50 te vragen aan je particuliere klanten. Je bent daarmee een stuk goedkoper geworden voor deze particuliere klanten.

Dit is anders bij zakelijke klanten. Zij kunnen wel btw terugvragen. Als je ze € 60,50 blijft factureren, is dat voor hen een kostenstijging van 21%. Je bent dan ineens een stuk duurder dan voorheen. Als je er dan voor kiest om € 50 te factureren, blijft voor jou je omzet gelijk aan de situatie toen je nog btw-ondernemer was.

Nadelen van de KOR

Deelnemen aan de KOR heeft ook nadelen. Zo kun je geen btw op kosten en investeringen terugvragen. Dit geldt ook voor btw die je hebt betaald in het buitenland. Heb je dus veel inkoopkosten die je moet maken voor je omzet? Houd er dan rekening mee dat je de btw niet kunt terugvragen. Je marge wordt daarmee lager.

Vaak doe je als startende ondernemer grote investeringen bij de opstart van je bedrijf. Denk aan een laptop of machines. Denk daarom goed na of deelname aan de KOR vanaf de start al verstandig is. Heb je in de afgelopen vijf jaar een investering gedaan en de btw teruggevraagd? Is deze teruggevraagde btw verdeeld over vijf jaar meer dan € 500? Dan moet je dat bedrag aan btw terugbetalen. Voor een investering in onroerend goed geldt zelfs een termijn van tien jaar.

In de praktijk zie je daarom vooral dat de KOR voordelig is voor kleine ondernemers die vooral particuliere klanten en weinig kosten of investeringen hebben.

Verwerken van facturen in je administratie

Als deelnemer aan de KOR hoef je geen facturen op te maken. Toch zullen zakelijke klanten wel een factuur vragen. Zij hebben deze namelijk nodig om de kosten te kunnen verantwoorden in hun administratie.

Op deze verkoopfactuur zet je geen btw-percentage. In plaats daarvan vermeld je de volgende tekst op je verkoopfactuur: 'Factuur vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB'.

Btw op inkoopfacturen kun je niet terugvragen. De volledige factuur neem je daarom op als kosten in je administratie.

Bijvoorbeeld: Je ontvangt een factuur voor kantoorkosten van € 20 plus € 4,20 btw (21%). De totale factuur van € 24,40 verwerk je als kantoorkosten. De € 4,20 btw kun je niet terugvragen.

Niet meer deelnemen aan de KOR

Afmelden voor de KOR kan op twee verschillende momenten:

  • Zodra je jaaromzet boven de € 20.000 komt of
  • Wanneer je minimaal drie jaar hebt deelgenomen

Boven de € 20.000 omzetgrens

Zodra je boven de € 20.000 omzetgrens komt, stuur je direct een afmelding naar de Belastingdienst. Dat doe je met het formulier 'Melding beëindiging omzetbelasting kleineondernemersregeling'.

Vanaf de levering waarmee je de € 20.000 omzetgrens overschrijdt, ga je btw in rekening brengen. Dit geldt voor de levering waarmee je de grens overschrijdt, maar ook voor alle facturen daarna. Houd ook direct weer een btw-administratie bij. Vul als datum beëindiging de datum van de levering van de omzet overschrijding in.

Bijvoorbeeld: Je hebt tot nu toe € 18.000 omzet in een jaar. Een volgende opdracht is een opdracht van € 3.000. Hiermee kom je boven de omzetgrens van € 20.000. Je meldt je direct af voor de KOR. De levering van € 3.000 factureer je aan je klant met btw. Er verandert niets aan de eerdere leveringen van € 18.000. Deze omzet blijft vrij van btw. Je hebt dit al volledig gefactureerd en verwerkt toen je nog wel KOR deelnemer was.

Na deelname van drie jaar

Heb je minimaal drie jaar deelgenomen aan de KOR, dan kun je je afmelden. Vul hetzelfde formulier in als bij de omzetoverschrijding. Je krijgt van de Belastingdienst binnen vijftien dagen een ontvangstbevestiging. Ook hier heeft de Belastingdienst tijd nodig om je afmelding te verwerken. Dit is vier weken. Vrijwillige afmelding kan alleen per de 1e van een nieuw tijdvak. Dus per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober als je btw-aangifte per kwartaal gaat doen.

 

Stel: Jij wilt je voor 1 juli afmelden. Zorg er dan voor dat je afmelding uiterlijk 1 juni bij de Belastingdienst binnen is.

Blijf je onder de omzetgrens en heb je nog geen drie jaar deelgenomen? Dan kun je je niet afmelden.

Heb je je afgemeld voor de KOR? Vanwege overschrijding van de € 20.000 of omdat je je hebt afgemeld na drie jaar? Dan mag je je de eerstvolgende drie jaar niet meer aanmelden voor de KOR.

 

Let op: Wijziging vanaf 1 januari 2025: Je hoeft vanaf dan niet langer minimaal drie jaar deel te nemen. Je mag dan ook eerder stoppen met deelnemen aan de KOR, ook al val je onder de omzetgrens. Een andere wijziging is dat je na het stoppen niet drie jaar hoeft te wachten voordat je weer opnieuw kunt deelnemen. Dit wordt dan tot het einde van het huidige kalenderjaar en het volgende kalenderjaar. Wat er ook gaat veranderen is dat de KOR over de landsgrenzen heen gaat. Je kunt ook KOR deelnemer worden als je in Europa zakendoet.

Veelgestelde vragen over de KOR

Wat houdt de KOR in?

     
De KOR is een vrijstelling voor btw. Je doet geen btw-aangifte. Neemt geen btw op op je facturen. Maar je mag ook geen btw meer terugvragen.

Wat zijn de voorwaarden om deel te mogen nemen aan de KOR?

     
Als ondernemer in Nederland met een maximale jaaromzet van € 20.000 kom je in aanmerking om deel te nemen aan de KOR.

Hoe kan ik me aanmelden voor de KOR?

     
Aanmelden gaat via het formulier 'Melding omzetbelasting kleineondernemersregeling'. Je krijgt een ontvangstbevestiging van de Belastingdienst binnen vijftien dagen. Daarna krijg je een aanmeldbevestiging binnen vier weken. Doe je aanmelding dus op tijd.

Wat zijn de voor- en nadelen van de KOR?

     
Voordelen zijn: Je hoeft geen btw-aangifte te doen en geen btw-administratie bij te houden. Je rekent geen btw op je verkopen. Een nadeel is wel dat je ook geen btw mag terugvragen.

Hoe verwerk ik een verkoopfactuur?

     
Op verkoopfacturen zet je geen btw. In plaats daarvan komt de tekst 'Factuur vrijgesteld van OB ogv artikel 25 Wet OB'.

Hoe verwerk ik een inkoopfactuur?

     
Btw kun je niet terugvragen. De volledige factuur neem je daarom op als kosten in je administratie.

Hoe kan ik me afmelden voor de KOR?

     
Afmelden voor de KOR kan op twee momenten. Zodra je jaaromzet boven de grens komt van € 20.000. Of als je minimaal drie jaar hebt deelgenomen.

Wil jij een voorsprong nemen?

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang praktische tips die jou op weg helpen met de boekhouding.

GRATIS voor starters!

Claim nu
15 maanden gratis

Actie