Gratis uitproberenZonder verplichtingen
Sluiten

Controle en boetes

Registeraccountant (RA)

  Geplaatst: 23-10-2023

  Laatst geüpdatet: 22-11-2023

De Belastingdienst kan een controle uitvoeren op je btw-aangifte. Wat controleren ze dan? Ook kan de Belastingdienst een boete opleggen wanneer je een onjuiste btw-aangifte indient. Te laat betalen, niet betalen of geen btw-aangifte indienen kan je ook een boete opleveren. Lees in dit artikel hoe jij boetes voorkomt.

Inhoudsopgave

Wanneer controleert de Belastingdienst je btw-aangifte?

Het indienen van je btw-aangifte is een geautomatiseerd proces binnen de Belastingdienst. Als je de aangifte op tijd indient en betaalt, is je btw-aangifte vaak snel geregeld.

Toch kan de Belastingdienst een handmatige controle uitvoeren op je ingediende btw-aangifte. Dit zullen ze eerder doen wanneer je bijvoorbeeld vaker te laat betaalt. Of als je in een bepaald kwartaal veel meer btw terugkrijgt dan gebruikelijk ten opzichte van eerdere kwartalen. Het kan ook nog voorkomen dat je in een steekproef valt.

Wat controleert de Belastingdienst?

De Belastingdienst kan een controle doen van je btw-aangifte tot 5 jaar terug. Die controle zal in eerste instantie betrekking hebben op een specifiek jaar. Vindt de Belastingdienst onjuistheden in het gecontroleerde jaar? Dan breiden ze de controle sneller uit naar de andere 5 jaar.

De Belastingdienst kijkt vaak naar één specifiek onderwerp in je btw-aangifte. Bijvoorbeeld of je de voorbelasting wel terecht terugvraagt. Klopt dit met de onderliggende facturen?

Een ICP-aangifte is vaak een onderwerp van onderzoek. Ze controleren daarbij of je kunt aantonen dat je goederen daadwerkelijk naar een ander EU-land zijn geëxporteerd.

Op je balans van 31 december kan alleen de btw-schuld van het vierde kwartaal staan. Heb je nog andere bedragen openstaan? Dan heb je eerdere btw-aangiftes niet (volledig) betaald. Hier heb je eerder al een melding van moeten maken bij de Belastingdienst. Check dit altijd nog vóór het einde van het jaar.

Waarop controleert de Belastingdienst?

In deze video vertel ik je waarop de Belastingdienst controleert bij een controle. We zullen bespreken welke aspecten van je financiële administratie en btw-aangifte gecontroleerd worden, zoals de juistheid van je inkoop- en verkooptransacties, de consistentie van je aangiften en de naleving van de geldende btw-regels.

Ook zal ik uitleggen welke documenten je altijd bij de hand moet hebben om aan de eisen van de Belastingdienst te voldoen. Dit omvat de lijst van documenten die je als ondernemer moet kunnen overleggen om aan de administratieve verplichtingen te voldoen.

Informatie overhandigen aan de Belastingdienst bij een btw-controle

De Belastingdienst zal je allereerst een brief sturen met daarin de mededeling dat ze een controle gaan uitvoeren. Ze vragen je dan ook om extra informatie.

Je bent als btw-ondernemer verplicht om de gevraagde informatie aan te leveren of beschikbaar te stellen. Wat je niet hoeft te doen is nieuwe overzichten of samenvattingen te maken.

Waar ze bijvoorbeeld zaak om vragen zijn onderliggende facturen uit je administratie om deze aan te sluiten met de teruggevraagde btw. Als het gaat om een controle op je ICP-aangifte zullen ze ook de exportdocumenten opvragen.

Wanneer de controle is afgerond?

Na de controle door de Belastingdienst maken ze een rapport op. Als blijkt dat je te weinig btw hebt afgedragen, krijg je een naheffingsaanslag. Hier kun je bezwaar tegen maken.

Een inspecteur kan dan ook een verzuimboete of een vergrijpboete opleggen. Heb je onbewust een fout gemaakt? Dan zal het veelal gaan om een verzuimboete. Maar stelt de inspecteur vast dat er sprake is van opzet of grove schuld? Dan kun je een vergrijpboete krijgen. Een vergrijpboete bij opzet is 50% van de niet betaalde belasting. Is er sprake van grove schuld? Dan is dat 25%.

Te laat indienen van je btw-aangifte

Je hebt een coulancetermijn van zeven kalenderdagen na de uiterste aangiftedatum. Verstuur je je aangifte alsnog binnen deze termijn? Dan krijg je geen boete.

Dien je je btw-aangifte na deze coulancetermijn in? Of helemaal niet? Dan legt de Belastingdienst een naheffingsaanslag op. Hierin maken ze een inschatting van de te betalen btw. Omdat de Belastingdienst geen inzicht heeft in jouw cijfers, zal deze inschatting hoger zijn dan je werkelijke cijfers.

"Een naheffingsaanslag gaat altijd gepaard met een boete. Allereerst krijg je een boete voor het niet betalen van je btw-aangifte. Dit is 3% van het te laat betaalde bedrag. Met een minimum van € 50 en een maximum van € 5.514."

Daarnaast krijg je bij een naheffingsaanslag altijd een boete voor het niet doen van btw-aangifte. Deze boete is € 68.

Boetes bij te laat betalen van je btw-aangifte?

Betaal je de btw-aangifte te laat? Dan kan de Belastingdienst een verzuimboete opleggen. Is dit de eerste keer dat je te laat betaalt en betaal je alsnog binnen de coulancetermijn van zeven kalenderdagen? Dan krijg je geen verzuimboete. Je krijgt dan wel een verzuimmededeling.

Is het niet de eerste keer dat je te laat betaalt? Dan krijg je een betaalverzuimboete van 3% van het te laat betaalde bedrag. Hiervoor geldt een minimum van € 50 en een maximum van € 5.514. Dit percentage van 3% en de genoemde bedragen gelden ook wanneer je na de coulancetermijn betaalt.

Betaal je je btw-aangifte helemaal niet? Dan krijg je een naheffingsaanslag. Ook komt daar een betaalverzuimboete bovenop. Hiervoor geldt ook dat deze 3% is van het niet betaalde bedrag. Met een minimum van € 50 en een maximum van € 5.514.

 
 

De Tip van Marjan Heemskerk

Bij een controle van de Belastingdienst vraag de inspecteur naar bijvoorbeeld de volgende documenten: inkoopfacturen, bonnetjes, verkoopfacturen, kas- en bankafschriften, loonadministratie, btw-administratie, overeenkomsten en contracten, voorraadadministratie en de jaarrekeningen. Het is daarom belangrijk om alle documenten goed te bewaren, bijvoorbeeld in een boekhoudprogramma.

Veelgestelde vragen over controles en boetes

Wanneer controleert de Belastingdienst mijn btw-aangifte?

     
Als je ongebruikelijk veel btw terugvraagt ten opzichte van eerdere periodes. Of als je vaker te laat betaalt. Je kunt ook altijd in een steekproef vallen.

Wat controleert de Belastingdienst?

     
De Belastingdienst controleert vaak één specifiek onderdeel van je btw-aangifte. Bijvoorbeeld of je teruggevraagde btw aansluit met je onderliggende facturen.

Welke informatie moet ik aan de Belastingdienst geven?

     
Je bent verplicht om de gevraagde informatie uit je administratie aan te leveren of beschikbaar te stellen. Je bent niet verplicht om nieuwe overzichten of samenvattingen te maken die niet al in je administratie zijn opgenomen.

Wat gebeurt er na de controle?

     
De belastinginspecteur maakt een rapport op en legt dit aan je voor. Als je te weinig btw hebt betaald, krijg je een naheffingsaanslag. De inspecteur kan dan ook een verzuimboete of een vergrijpboete opleggen.

Wat als ik mijn btw-aangifte te laat indien?

     
Na de uiterste betaaltermijn heb je een coulancetermijn van zeven kalenderdagen. Als je binnen deze termijn alsnog je btw-aangifte indient, krijg je geen boete. Dien je je btw-aangifte na deze termijn in, of helemaal niet? Dan krijg je een naheffingsaanslag en een verzuimboete.

Wat als ik mijn btw-aangifte te laat betaal?

     
Voor de betaling van je btw-aangifte geldt een coulancetermijn van zeven kalenderdagen. Is dit de eerste keer dat je te laat betaalt? Dan krijg je vaak alleen een verzuimmededeling. Maar gebeurt dit vaker, dan krijg je wel een verzuimboete. Betaal je helemaal niet? Dan krijg je een naheffingsaanslag en een verzuimboete.

Hoe hoog is de verzuimboete?

     
Een verzuimboete is 3% van het te laat betaalde bedrag. Met een minimum van € 50 en een maximum van € 5.514.

Wil jij een voorsprong nemen?

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang praktische tips die jou op weg helpen met de boekhouding.

Ook interessant voor jou

GRATIS voor starters!

Claim nu
15 maanden gratis

Actie