Gratis uitproberenZonder verplichtingen

Inkomstenbelasting ondernemers

Wanneer je ondernemer bent, moet je via de Belastingdienst inkomstenbelasting (IB) betalen over jouw bedrijfswinst. Je maakt winst via je onderneming door diensten en/of producten te verkopen, en je moet hier een bepaald percentage belasting over afdragen.

 

 

Wat is inkomstenbelasting?

Inkomstenbelasting is een vorm van directe belasting die je moet betalen over je inkomen. De Belastingdienst int en controleert namens de Nederlandse Rijksoverheid het bedrag wat belastingplichtigen moeten betalen.

Inkomstenbelasting is opgebouwd uit verschillende schijven (boxensysteem). Per box zijn er verschillende belastingtarieven en iedere box beslaat een deel van het mogelijke inkomen.

Voor de inkomstenbelasting zijn er 3 bronnen van inkomen:

 • Winst uit onderneming.
 • Loon uit dienstbetrekking.
 • Resultaat uit overige werkzaamheden.

Hoe werkt inkomstenbelasting?

De inkomstenbelasting wordt geheven via de jaarlijkse belastingaangifte.

Je ontvangt een (voorlopige) aanslag waarin staat hoeveel geld je terugkrijgt of moet betalen nadat je het aangifteformulier hebt ingevuld. De voorlopige aanslag is gebaseerd op jouw gegevens en je krijgt daarna altijd nog een definitieve aanslag.

Hoeveel inkomstenbelasting moet je betalen?

De hoogte wordt berekend op basis van uw:

 • Inkomsten.
 • Vermogen.
 • Aftrekbare kosten.
 • Schulden.

De hoogte van de belasting die je betaalt hangt af van je belastbare inkomen en wordt geheven over alle inkomsten die je hebt ontvangen.

Zo betalen zzp’ers en ondernemers die een eenmanszaak of vof hebben inkomstenbelasting over de behaalde winst uit hun onderneming en worden belast in Box 1.

 

Hulp bij het maken van jouw inkomstenbelastingaangifte

 

Boekhoudprogramma

Gebruik de administratiesoftware van e‑Boekhouden.nl om jouw inkomstenbelastingaangifte eenvoudig te beheren.

"In ons online boekhoudprogramma e‑Boekhouden.nl zijn jouw financiële zaken netjes geordend. Je vindt daar een overzichtelijke winst- en verliesrekening en een balans van je onderneming. En je kunt na controle de cijfers eenvoudig overnemen in je belastingaangifte."

Meld je nu gratis aan


Gratis uitproberenZonder verplichtingen

 

Ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Het is belangrijk voor jou om uit te zoeken of je als ondernemer in aanmerking komt voor inkomstenbelasting. Niet iedere ondernemer hoeft namelijk inkomstenbelasting te betalen en ook de manier waarop je de aangifte invult verschilt.

Jouw bedrijf is als zzp’er, freelancer of mkb’er ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Afhankelijk van de rechtsvorm en activiteiten van jouw onderneming weet je of je in aanmerking komt voor het betalen van inkomstenbelasting.

Er zijn bijvoorbeeld uitzonderingen zoals:

 • bv of nv (die betalen namelijk al vennootschapsbelasting).
 • Zakelijke activiteiten die zich beperken tot hobby- of familiesfeer.

Wanneer je als ondernemer voldoet aan de volgende voorwaarden kom je waarschijnlijk in aanmerking voor inkomstenbelasting.

Checklist voor ondernemers:

 • Je verdient geld met het leveren van goederen of diensten aan particulieren of bedrijven.
 • Je streeft ernaar om de komende jaren door te gaan met je bedrijf.
 • Je besteedt tijd of geld aan het vinden van nieuwe klanten of opdrachtgevers.
 • Je hebt geld om je bedrijf enige tijd draaiende te houden.
 • Je bent aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf.
 • Het risico dat jouw klanten of opdrachtgevers niet betalen komt voor jouw rekening.
 • Je loopt het risico dat je voorraad veroudert of bederft.
 • Je loopt financieel risico (ondernemersrisico) wanneer je jouw werk niet goed doet.
 • Je doet investeringen waardoor je financieel risico loopt.
 • Je kunt zelf bepalen hoe je je werk uitvoert.
 • Je bepaalt zelf je tarieven of verkoopprijzen.
 • Je werkt met je eigen materiaal, gereedschap of apparatuur.
 • Je voldoet aan het gestelde urencriterium voor ondernemers.

Wanneer deze voorwaarden niet van toepassing op jou zijn, kan de Belastingdienst je mogelijk ontlasten van de inkomstenbelastingplicht voor ondernemers. Zij controleren dit na ontvangst van jouw belastingaangifte en wanneer je het niet eens bent met de aanslag, dan kun je bezwaar maken.

Als ondernemer ben je verplicht om je aangifte digitaal te doen en dat kun je op de volgende manieren doen:

 • Via de internetsite van de Belastingdienst.
 • Met aangifte- of administratiesoftware (boekhoudprogramma).
 • Via een fiscaal intermediair (boekhouder/accountant).

inkomstenbelasting ondernemers

10 tips voor de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers

Een aantal tips om op te letten bij het maken van jouw aangifte:

 1. Zorg voor een overzichtelijke administratie.
 2. Betaal minder belasting door je kosten af te trekken.
 3. Benut alle mogelijke belastingvoordelen.
 4. Geef je privébijtellingen auto van de zaak op.
 5. Claim je recht op investeringsaftrek(ken).
 6. Registreer je gewerkte uren nauwkeurig i.v.m. het urencriterium voor Zelfstandigenaftrek.
 7. Maak gebruik van de Meewerkaftrek, een belastingvoordeel voor jouw (eventueel) meewerkende partner.
 8. Jouw AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) premie is aftrekbaar.
 9. Bekijk of je in aanmerking komt voor toeslagen zoals zorg-, huur- en kindertoeslagen.
 10. Bekijk of je in aanmerking komt voor de middelingsregeling voor wisselende inkomens.
   

Wanneer je onvoldoende kennis hebt om de aangifte zo volledig mogelijk in te vullen, schakel dan een boekhouder of accountant in. Dit kost uiteraard geld maar dat weegt niet op tegen de financiële voordelen.

Aftrekposten voor ondernemers

Je kunt je winst verlagen door gebruik te maken van aftrekposten, zoals de ondernemersaftrek.

Welke kosten mogen ondernemers aftrekken? Je mag alleen je zakelijke kosten aftrekken, privéuitgaven zijn niet aftrekbaar.

Lijst van aftrekposten voor ondernemers:

 • Zakelijke kosten zoals reis-, studie- en zorgkosten.
 • Zelfstandigenaftrek.
 • Startersaftrek (ook mogelijk bij arbeidsongeschiktheid).
 • MKB-winstvrijstelling.
 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).
 • Oudedagsreserve.
 • Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid.
 • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk.
 • Meewerkaftrek.
 • Stakingsaftrek.

Door gebruik te maken van deze aftrekposten betaal je mogelijk minder belasting. Je mag daarnaast ook de kosten aftrekken die je maakte voordat je startte met je bedrijf.

Inkomstenbelasting ondernemer berekenen

Het zakelijk deel van jouw inkomstenbelastingaangifte bestaat hoofdzakelijk uit:

 • De winst- en verliesrekening (inkomsten en kosten van jouw onderneming in het afgelopen jaar).
 • De balans (waarde van de bezittingen en schulden van jouw onderneming).

De optelsom van deze documenten bereken je met behulp van de volgende financiële gegevens:

 • Inkoopkosten (grondstoffen en voorraad).
 • Afschrijvingen (bedrijfsmiddelen zoals machines, vervoermiddelen en gereedschappen).
 • Bedrijfskosten (o.a. bedrijfsauto, boekhouder, inventaris, telefoon- en internetabonnement).
 • Financiële baten en lasten (ontvangen rente over je banksaldo, leningen en kosten zoals notariskosten).
 • Buitengewone baten en lasten (bijvoorbeeld de bijtelling voor jouw auto wanneer je een zakelijke auto ook privé gebruikt).
 • Vaste activa (de waarde van jouw bedrijfsmiddelen, zoals machines, inventaris, computer en openstaande uitgeleende bedragen).
 • Vorderingen (openstaande verkoopfacturen en eventueel te ontvangen btw die je nog terug moet krijgen).
 • Liquide middelen (het banksaldo en kas).
 • Ondernemingsvermogen (eigen vermogen plus de reserves).
 • Voorzieningen (gereserveerde bedragen zoals garantieregelingen voor jouw klanten).
 • Langlopende schulden (geleende bedragen bij jouw bank, familie of vrienden, met een looptijd langer dan 1 jaar).
 • Kortlopende schulden (openstaande facturen van je leveranciers en belasting).

Wanneer je alle gegevens hebt verzameld of deze automatisch hebt verwerkt in je boekhoudprogramma, kun je de inkomstenbelasting aanslag voor ondernemers invullen.

 


Veelgestelde vragen  
 

Hoeveel inkomstenbelasting betalen ondernemers?

Groen vinkje      
De hoogte is afhankelijk van je belastbare inkomen op basis van de inkomsten uit jouw onderneming.

Wanneer doe ik inkomstenbelastingaangifte voor mijn onderneming?

Groen vinkje      
Als ondernemer doe je jaarlijks belastingaangifte voor de inkomstenbelasting.

Hoe betaal ik de inkomstenbelasting voor mijn onderneming?

Groen vinkje      
Je betaalt de aanslag van je zakelijke inkomstenbelasting aan de Belastingdienst. Zij houden je schriftelijk op de hoogte over onderwerpen zoals de betalingstermijn en het rekeningnummer voor de betaaltransactie via de bank.
 

e‑Boekhouden.nl maakt je aangifte inkomstenbelasting eenvoudig

Belangrijke gegevens die je nodig hebt voor je aangifte inkomstenbelasting vind je in je persoonlijke e‑Boekhouden.nl administratie.

Voor ondernemingen die al een langere periode zakelijk actief zijn hebben we een proefperiode van 14 dagen. Wanneer je korter dan 15 maanden geleden met jouw bedrijf gestart bent, dan is e‑Boekhouden.nl gedurende de eerste 15 maanden van je onderneming volledig gratis en geheel vrijblijvend. Je kunt dan zonder beperkingen online boekhouden en factureren, inclusief alle geavanceerde functies als bankkoppelingen, scan & herken en gebruik van de mobiele app.

Meld je nu gratis aan


Gratis uitproberenZonder verplichtingen

 

GRATIS voor starters!

Claim nu
15 maanden gratis

Actie