Gratis uitproberenZonder verplichtingen

Winst- en verliesrekening (resultatenrekening)

Als ondernemer is het belangrijk dat je inzicht hebt in de financiële gezondheid van je onderneming. De winst- en verliesrekening is daar een belangrijk hulpmiddel voor. In dit artikel lees je wat een winst- en verliesrekening is, waarom het belangrijk is en hoe je er zelf een opstelt.

Winst- en verliesrekening

Wat is een winst- en verliesrekening?

Een winst- en verliesrekening is een overzicht van de omzet, kosten en winst of verlies van een onderneming gedurende een bepaalde periode. Die periode is meestal een jaar maar kan ook een kwartaal of maand zijn.

Wat is een resultatenrekening?

Een resultatenrekening is een andere term voor winst- en verliesrekening.

Op de resultatenrekening zie je alle opbrengsten en kosten van een onderneming. Het totaal aan opbrengsten is al het geld dat binnen is gekomen. Bijvoorbeeld als je een product verkoopt, of een klus hebt gedaan voor een klant. De kosten zijn alle uitgaven die je bedrijf heeft gedaan, al het geld dat je hebt betaald dus. In de resultaatrekening trek je alle kosten van je opbrengsten af. Is dit een positief resultaat dan maak je winst, bij een negatief bedrag is er verlies.

Wil je graag weten hoe je een resultatenrekening opstelt, wat je erin moet zetten of zie je graag een voorbeeld van een resultatenrekening? Dat lees je hieronder onder de kopjes 'Hoe stel je een winst- en verliesrekening op?' en 'Welke posten staan op een winst- en verliesrekening?'.

Waarom is een winst- en verliesrekening belangrijk?

Een winst- en verliesrekening is belangrijk voor goed inzicht in de financiële gezondheid van je bedrijf. Je ziet met de winst- en verliesrekening:

 • Hoeveel omzet je hebt behaald
 • Hoeveel kosten je hebt gemaakt
 • Of je winst of verlies hebt gemaakt

 

Goed inzicht in de financiële gezondheid van je onderneming is belangrijk om:

 • Strategische beslissingen te nemen zoals het verhogen van je prijzen
 • De groei en stabiliteit van je onderneming te beoordelen
 • Je bedrijfsresultaat te vergelijken met andere perioden

Hoe stel je een winst- en verliesrekening op?

Er zijn verschillende manieren om een winst- en verliesrekening op te stellen. Je kunt het handmatig doen, of gebruikmaken van een boekhoudprogramma. Kies je ervoor je winst- en verliesrekening handmatig op te stellen dan doe je dat zo:

1. Begin met het verzamelen van je gegevens. Je hebt de volgende gegevens nodig om een winst- en verliesrekening op te stellen:

 • De omzet van je bedrijf
 • De kosten van je bedrijf

2. Sorteer je gegevens in categorieën. Je kunt de kosten van je bedrijf in verschillende categorieën indelen. Een paar veel voorkomende categorieën zijn:

 • Inkoopkosten
 • Personeelskosten
 • Marketingkosten
 • Administratiekosten

3. Bereken de winst of het verlies van je bedrijf. De winst of het verlies van je bedrijf wordt bepaald door de omzet van de kosten af te trekken.

Ben je niet handig met Excel of vind je dit moeilijk? Maar heb je wel graag jouw administratie foutloos en overzichtelijk? Maak dan gebruik van een online boekhoudprogramma. Met het online boekhoudprogramma van e‑Boekhouden.nl stel je met een paar klikken jouw winst- en verliesrekening samen.

Maak jouw winst- en verliesrekening gemakkelijk met e‑Boekhouden.nl

Boekhoudprogramma

Jaarlijks afschrijven in het boekhoudprogramma van e‑Boekhouden.nl.

Meld u nu gratis aan


Gratis uitproberenZonder verplichtingen

 

Welke posten staan op een winst- en verliesrekening?

De posten op een winst- en verliesrekening zijn afhankelijk van het type bedrijf en de sector waarin je werkt. De meest voorkomende posten zijn:

 • Omzet
 • Kosten van verkochte goederen of diensten
 • Personeelskosten
 • Overige kosten, zoals huur, verzekeringen, marketing en administratie
 • Winst of verlies

Voorbeeld winst- en verliesrekening

Hieronder een voorbeeld van een winst- en verliesrekening:

Categorie Bedrag
Omzet € 100.000
Inkoopkosten € 50.000
Personeelskosten € 20.000
Marketingkosten € 10.000
Administratiekosten € 10.000
-
Winst € 10.000

In dit voorbeeld heeft het bedrijf een omzet van € 100.000. De kosten bedragen samen € 90.000. De winst van het bedrijf is dus € 10.000.

Verschillende modellen winst- en verliesrekening

Er zijn verschillende manieren om je winst- en verliesrekening op te stellen. De twee meest voorkomende modellen zijn het functionele model en het categorale model. Dit zijn de modellen waar de Kamer van Koophandel (KVK) ook mee werkt.

Functionele model

Het functionele model, ook wel functionele resultatenrekening, verdeelt de kosten op basis van de functie in het bedrijf. Bijvoorbeeld:

 • Productie
 • Verkoop
 • administratie

Met het functionele model krijg je een gedetailleerd inzicht in de manier waarop de kosten van je onderneming worden gemaakt.

Categorale model

Met het categorale model verdeel je de kosten op basis van hun categorie. Een aantal van de meest voorkomende categorieën zijn:

 • Inkoopkosten
 • Personeelskosten
 • Marketingkosten
 • Administratiekosten

Je krijgt met het categorale model snel een globaal overzicht van de totale kosten van je onderneming.

Winst- en verliesrekening met of zonder btw?

Je vermeldt de btw niet op de winst- en verliesrekening. De btw is een belasting die je aan de overheid betaalt. Het is dus geen inkomstenbron voor je onderneming. De btw zet je wel op de balans en geef je apart aan in de btw-aangifte bij de Belastingdienst.

 


Veelgestelde vragen  
 

Wat is een andere naam voor winst- en verliesrekening?

Groen vinkje      
Een andere naam voor winst- en verliesrekening is resultatenrekening. Het wordt ook wel 'baten en lasten rekening' of P&L-rekening (profit & loss) genoemd.

Wat is het verschil tussen balans en winst- en verliesrekening (resultatenrekening)?

Groen vinkje      
Het verschil tussen de balans en de winst- en verliesrekening is dat de winst- en verliesrekening een overzicht van de opbrengsten en kosten van je onderneming geeft. De balans geeft een overzicht van de schulden, bezittingen en het eigen vermogen van je onderneming.

Wat is een voorbeeld van overige inkomsten?

Groen vinkje      
Overige inkomsten zijn opbrengsten die niet direct te maken hebben met de hoofdactiviteit van je onderneming. Een voorbeeld is de verkoop van een bedrijfsonderdeel zoals wanneer een fietsenwinkel met meerdere panden er een verkoopt. Dat bedrag valt onder overige inkomsten.

Wat is een voorbeeld van overige kosten?

Groen vinkje      
Overige kosten zijn kosten die niet direct te maken hebben met de normale bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld een boete wanneer je onderneming niet voldoet aan een bepaalde wet of regelgeving.
 

GRATIS voor starters!

Claim nu
15 maanden gratis

Actie