Gratis uitproberenZonder verplichtingen

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en VAMIL

Maak je als ondernemer gebruik van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen dan zijn daar speciale subsidies voor. Namelijk de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vrije afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Wat het precies inhoudt en aan welke voorwaarden je moet voldoen, lees je hieronder.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Met de milieu-investeringsaftrek kun je jouw winst verlagen. Je mag tot maximaal 36% van het investeringsbedrag aftrekken van je winst. Hoe hoog dat percentage is, hangt af van de code waar het bedrijfsmiddel onder valt. De MIA komt bovenop de normale investeringsaftrek.

Voorbeeld

Je hebt een winst van € 100.000 en betaalt daarover 25% belasting. Dat is een bedrag van € 25.000.

Wanneer je investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat, bijvoorbeeld onder code D, dan is de aftrek 27%. Je winst wordt dan verlaagd naar € 73.000. Je hoeft nu nog maar 25% over € 73.000 aan belasting te betalen. Dat is (73.000 x 25%) € 18.250. Dat scheelt je netto€ 6.750.

VAMIL

Met de Vrije afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) kun je op een zelfgekozen moment tot 75% van de investering afschrijven. Hierdoor wordt jouw winst lager en betaal je minder belasting. Het voordeel hiervan is dat je zelf kunt bepalen wanneer het handig is om gebruik te maken van de VAMIL. Denk bijvoorbeeld aan een jaar waarin je erg veel winst hebt gemaakt. Op deze manier behaal je het meeste belastingvoordeel.

Wat is het voordeel?

Stel je schaft een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel aan voor een bedrag van € 50.000. Dat bedrijfsmiddel gaat zo’n 10 jaar mee en heeft geen restwaarde. Wanneer je geen gebruikmaakt van de VAMIL schrijf je 10 jaar lang € 5000 af. Dat betekent ieder jaar een aftrekpost van € 5000 op jouw winst.

Wanneer jouw bedrijfsmiddel op de Milieulijst staat, kun je er ook voor kiezen om VAMIL toe te passen. In het investeringsjaar kun je tot 75% van het investeringsbedrag aftrekken van je winst. Dat betekent in dit geval dat je € 37.500 in mindering mag brengen. Dat levert gemiddeld zo’n netto voordeel op van 3% van het investeringsbedrag, afhankelijk van o.a. de winstbelasting en het rentepercentage.  

MIA en VAMIL combineren

Vaak worden de MIA en de VAMIL met elkaar gecombineerd. Bij beide regelingen wordt gebruikgemaakt van de Milieulijst. Hierop staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de MIA en de VAMIL. De Milieulijst wijzigt ieder jaar.

Codering

Ieder bedrijfsmiddel heeft zo zijn eigen code. Bij sommige codes is het mogelijk om de MIA en de VAMIL te combineren.

A= 27% MIA en 75% VAMIL
B= 13,5% MIA en 75% VAMIL
C= alleen 75% VAMIL
D= alleen 27% MIA
E= alleen 13,5% MIA
F= 36% MIA + 75% VAMIL
G= alleen 36% MIA

Voorwaarden

Iedere ondernemer in Nederland die inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan gebruikmaken van de MIA of VAMIL. Om in aanmerking te komen moet het bedrijfsmiddel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst en voldoet aan de eisen
  • Het bedrijfsmiddel is nieuw
  • Voor de MIA moet de investering hoger zijn dan € 2500
  • Het is niet toegestaan om voor hetzelfde bedrijfsmiddel ook de energie-investeringsaftrek te gebruiken

Wat moet je doen?

  • Geef jouw investering binnen 3 maanden door aan RVO.nl
  • Je ontvangt een bevestiging en die moet je bewaren in je boekhouding
  • Daarna verwerk je de MIA en/of de VAMIL op je aangifte

GRATIS voor starters!

Claim nu
15 maanden gratis

Actie