Gratis uitproberenZonder verplichtingen

Solvabiliteit

Als ondernemer wilt u graag inzicht in de cijfers. Hoe gaat het met uw bedrijf? Dit brengt u in kaart met verschillende financiële berekeningen. Een daarvan is de solvabiliteit. Maar wat is solvabiliteit en wat heeft u eraan?

Solvabiliteit

Wat is solvabiliteit?

Solvabiliteit is een term die vaak wordt gebruikt om aan te geven of uw bedrijf financieel gezond is. Hoe meer eigen vermogen er in uw bedrijf zit, hoe minder afhankelijk u bent van zogenaamde geldverstrekkers, bijvoorbeeld de bank. De solvabiliteit geeft de verhouding tussen uw eigen vermogen (bezittingen) en het vreemd vermogen (schulden) van uw bedrijf weer.

Wanneer u veel geld heeft geleend bij de bank, loopt de bank veel meer risico dan wanneer uw bedrijf voor een groot deel bestaat uit eigen vermogen. Stel dat uw bedrijf failliet gaat, dan krijgt de bank door het verkopen van uw eigen bezittingen alsnog (een deel van) het geleende geld terug. Wanneer uw schulden hoger zijn dan uw eigen bezittingen loopt de bank meer risico om het geld te verliezen.

Waarvoor wordt solvabiliteit gebruikt?

Veel bedrijven kunnen niet zomaar een nieuwe investering doen, omdat zij niet de middelen hebben om een investering uit eigen zak te betalen. Als zij hiervoor een lening nodig hebben, zal de geldverstrekker willen weten hoe de balans tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen eruit ziet. Kortom; bent u als ondernemer in staat om op korte of lange termijn de schulden af te betalen?

Hoe berekenen je solvabiliteit?

Het berekenen van de solvabiliteit kan op drie verschillende manieren. De uitkomst van deze berekening wordt ook wel solvabiliteitsratio of solvabiliteitspercentage genoemd. De balans van uw bedrijf is altijd het uitgangspunt voor het berekenen van het solvabiliteitsratio.

Berekening 1: totale bezittingen/vreemd vermogen

Bij deze berekening telt u alle bezittingen bij elkaar op. Dit zijn de zogenaamde activa en deze vindt u (bijna) altijd aan de linkerkant op de balans. Aan de rechterkant telt u het vreemd vermogen bij elkaar op. De totale bezittingen deelt u door het vreemd vermogen.

Solvabiliteit berekening 1 Totale bezittingen/vreemd vermogen * 100 = solvabiliteitsratio

Stel dat u in totaal 35.000 euro aan bezittingen heeft en een vreemd vermogen van 20.000 euro. Dan is uw solvabiliteitsratio (35.000/20.000*100) = 175. Van iedere € 1,75 is dan € 1 geleend.

Berekening 2: eigen vermogen/vreemd vermogen

U kunt ook rekenen met het totaal aan eigen vermogen en het totaal aan vreemd vermogen.  Deze berekening heeft niet dezelfde uitkomst als berekening 1. Dit is altijd precies 100% minder dan bij berekening 1. Deze berekening laat namelijk zien hoeveel keer groter uw eigen vermogen is dan het vreemd vermogen.

Solvabiliteit berekening 2 Eigen vermogen/vreemd vermogen * 100 = solvabiliteitsratio

Stel dat u 15.000 euro aan eigen vermogen heeft en 20.000 euro aan vreemd vermogen, dan heeft u een solvabiliteitsratio van (15.000/20.000*100) = 75. Dat betekent dat uw eigen vermogen 0,75 keer zo groot is als het vreemd vermogen.

Berekening 3 (solvabiliteitspercentage): eigen vermogen/totale bezittingen

Bij deze berekening deelt u het eigen vermogen door de totale bezittingen. Met deze berekening berekent u voor hoeveel procent van uw totale vermogen uit eigen vermogen bestaat.

Solvabiliteit berekening 3 Eigen vermogen/totale bezittingen * 100 = solvabiliteitsratio

U heeft 15.000 euro aan eigen vermogen en uw totale vermogen is 35.000 euro. Dat betekent dat uw solvabiliteitspercentage (15.000/35.000*100) = 42,86%. Uw bedrijf bestaat dus voor bijna 43 procent aan eigen vermogen.

 

Hulp bij het berekenen van het solvabiliteitsratio

 

Boekhoudprogramma

Het solvabiliteitsratio is eenvoudig te berekenen door gebruik te maken van ons boekhoudprogramma e-Boekhouden.nl

Meld u nu gratis aan


Gratis uitproberenZonder verplichtingen

 

Wat is een goede solvabiliteit?

Na de berekening wilt u natuurlijk graag weten of de uitkomsten goed of juist slecht zijn. Hoe hoger de uitkomst, des te gezonder het solvabiliteitsratio van uw onderneming. Maar dat wil niet zeggen dat een laag solvabiliteitsratio betekent dat het niet goed gaat met uw bedrijf. Dit verschilt namelijk per bedrijf. Een solvabiliteitsratio tussen de 25% en 40% wordt meestal als goed gezien.

Inzicht

Het solvabiliteitsratio geeft u inzicht in de financiële gezondheid van uw bedrijf, maar is niet de enige berekening waar naar wordt gekeken. Denk bijvoorbeeld ook aan de rentabiliteit (verhouding tussen de winst en het vermogen wat nodig was om die winst te behalen) en de liquiditeit (in hoeverre u in staat bent om aan betalingsverplichtingen te voldoen). Dit zijn allemaal moeilijke termen, maar in principe zijn het gewoon namen voor een aantal berekeningen. Voor deze berekeningen heeft u wel inzicht nodig in uw cijfers. Daarvoor is het dus van belang dat u een goede boekhouding bijhoudt, zodat u bijvoorbeeld in één oogopslag kunt zien hoe uw balans en de winst- en verliesrekening eruit zien.

e-Boekhouden.nl

Met het online boekhoudprogramma e-Boekhouden.nl doet u eenvoudig en snel uw boekhouding, zonder moeilijke termen én heeft u de cijfers bij de hand om onder andere de solvabiliteit te berekenen. Gratis uitproberen zonder verplichtingen? Dat kan!

Gratis uitproberenZonder verplichtingen

Geen zin om zelf te rekenen?

Wilt u wel graag weten hoe uw bedrijf ervoor staat, maar besteedt u dit liever uit aan een accountant of boekhouder? Werk dan efficiënt samen. In e-Boekhouden.nl kunt u namelijk uw accountant of boekhouder toegang geven tot uw administratie, zodat zij direct uw solvabiliteit kunnen berekenen.

Probeer e-Boekhouden.nl nu tijdelijk, gratis en vrijblijvend uit

Voor ondernemingen die al een langere periode zakelijk actief zijn hebben we een proefperiode van 14 dagen. Wanneer u korter dan 15 maanden geleden met uw bedrijf gestart bent, dan is e-Boekhouden.nl gedurende de eerste 15 maanden van uw onderneming volledig gratis en geheel vrijblijvend. U kunt dan zonder beperkingen online boekhouden en factureren, inclusief alle geavanceerde functies als bankkoppelingen, scan & herken en gebruik van de mobiele app.

Meld u nu gratis aan


Gratis uitproberenZonder verplichtingen

 

GRATIS voor starters!

Claim nu
15 maanden gratis

Meer informatie

Actie