Gratis uitproberenZonder verplichtingen
Sluiten

Zakendoen met het buitenland: Intracommunautaire leveringen

 
Registeraccountant (RA)

  Geplaatst: 23-10-2023

  Laatst geüpdatet: 20-02-2024

Ga je zakendoen met klanten in andere Europese landen? Je krijgt daar sneller mee te maken dan je denkt. Bijvoorbeeld wanneer je inkomsten hebt uit Google Adsense. Google is namelijk een Iers bedrijf. Je hebt dan al een intracommunautaire levering. De btw-regels zijn net iets anders dan wanneer je een factuur stuurt naar een Nederlandse klant.

Inhoudsopgave

Goederen leveren naar andere EU-landen

Allereerst wordt er onderscheid gemaakt tussen het leveren van goederen of diensten naar andere EU-landen.

Als je goederen levert naar klanten binnen de EU, wil je eerst weten of je klant wel of geen btw-aangifte doet. Is je klant bijvoorbeeld een particulier en doet hij dus zelf geen btw-aangifte? Dan doe jij btw-aangifte in het land waar je aan levert. Dat wil zeggen dat je je ook in dat land moet registreren als btw-ondernemer. Je krijgt daar een apart btw-nummer voor.

De Belastingdienst heeft een hulpmiddel om na te gaan in welk land je btw moet aangeven. Een belangrijke drempel om rekening mee te houden is de jaaromzet van € 10.000. Blijf je hieronder voor wat betreft leveringen naar andere EU-landen? Dan mag je Nederlandse btw blijven berekenen.

One stop shop regeling bij e-commerce

Verkoop je aan particulieren via een webshop? Dan gelden er aparte regels. Normaal gesproken zou je voor ieder land een apart btw-nummer moeten aanvragen wanneer je boven de drempel van € 10.000 komt. Maar dan kun je ook gebruikmaken van het éénloketsysteem (one stop shop regeling (OSS)).

De buitenlandse btw betaal je in dat geval niet meer in ieder land apart. Door gebruik te maken van deze regeling, dien je in één land je btw-aangifte in. In dat land betaal je ook je btw. Blijf je in een jaar onder de drempel van € 10.000 omzet aan EU-klanten? Dan mag je Nederlandse btw blijven heffen.

Wil je gebruik maken van deze regeling? Meld je dan aan via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Zaken doen met het buitenland

In deze video leg ik alles uit over de btw-regels waarmee je te maken krijgt zodra je zaken gaat doen met het buitenland. Daarnaast vertel ik je over de abc-levering, OSS-regeling en de ICP-aangifte.

Goederen leveren aan btw-plichtigen

Verkoop je goederen aan een klant die wél btw-aangifte doet in een ander EU-land? Bijvoorbeeld aan een andere ondernemer. En worden die goederen ook daadwerkelijk vervoerd naar een ander EU-land? Dan pas je het 0% tarief toe. Je klant berekent en betaalt vervolgens btw in het eigen land. Dit is voor jou dan een intracommunautaire levering en neem je ook op in je ICP-aangifte.

Diensten leveren naar andere EU-landen

Lever je diensten aan een klant uit een ander EU-land? Dan maak je weer het onderscheid tussen een klant die wel of geen btw-aangifte doet. Verricht je diensten voor een particulier in een ander EU-land? Dus een klant zonder btw-identificatienummer? Dan reken je Nederlandse btw. Dat is dus niet anders dan wanneer je een dienst levert aan een Nederlandse klant. Deze diensten neem je op je in btw-aangifte. Hierover doe je geen ICP-aangifte.

Het kan ook gaan om een klant in een ander EU-land die wél een btw-identificatienummer heeft. Je klant berekent dan btw in het eigen land. Dit is een intracommunautaire dienst. In dat geval zet je 'btw verlegd' op de factuur. Deze diensten neem je wel op in je ICP-aangifte. Je selecteert in e‑Boekhouden.nl 'diensten naar binnen EU 0%'.

ICP-aangifte doen

Zowel de intracommunautaire leveringen als diensten aan btw-plichtigen ondernemers uit andere EU-landen, neem je op in je btw-aangifte. Dit doe je in rubriek 3b 'Leveringen naar of diensten in landen binnen de EU'. Heb je hier iets ingevuld? Dien dan ook altijd een ICP-aangifte in.

 

Let op: Je draagt per saldo geen btw af over je intracommunautaire leveringen en diensten. Dit is ofwel 0% (levering van goederen) ofwel btw verlegd (diensten). Maar je moet de omzet wel opnemen in je btw-aangifte.

ABC-levering

Bij een ABC-levering gelden aparte btw-regels. We spreken van een ABC-levering wanneer er minstens drie ondernemers uit één of meer landen betrokken zijn. Ondernemer A verkoopt een levering aan ondernemer B. Deze ondernemer B verkoopt deze levering vervolgens aan ondernemer C. Ondernemer A levert de fysieke goederen rechtstreeks aan ondernemer C. Dit kan er zo uit zien:

De levering van ondernemer A (Duitsland) naar ondernemer B (Nederland) is een intracommunautaire levering binnen de EU. Ondernemer B krijgt een factuur van ondernemer A met daarop 0% btw. Ondernemer B registreert zich als btw-ondernemer in België. Dit is nodig om daar de Belgische btw aan te kunnen geven.

Vervolgens vindt de levering van ondernemer B naar ondernemer C plaats. De goederen zijn dan al in België. Ondernemer B stuurt daarom een factuur naar ondernemer C met daarop Belgische btw.

Ben jij nu ondernemer B? Dan fungeer je eigenlijk alleen als tussenhandelaar. Je kunt in dat geval in aanmerking komen voor een vereenvoudigde ABC-levering. Hierdoor heb je minder administratieve lasten. Je hoeft je dan bijvoorbeeld niet te registreren als btw-ondernemer in het land van ondernemer C. In dit voorbeeld dus in België.

Bij deze vereenvoudigde ABC-levering vindt het aangeven van btw plaats in Nederland (het land van ondernemer B). Als eerste neemt ondernemer B de ontvangen factuur van ondernemer A niet op in de btw-aangifte.

Ondernemer B stuurt een factuur aan ondernemer C in België. Hier staat geen btw op. In plaats daarvan staat er 'intracommunautaire levering' of 'verlegging vereenvoudigde ABC-levering' op de factuur. Let wel op dat het btw-identificatienummer van zowel ondernemer A als ondernemer B als ondernemer C op de factuur staat.

Ondernemer B neemt de factuur aan ondernemer C op in de btw-aangifte als intracommunautaire levering. Ook neem je als ondernemer B deze factuur op in je ICP-aangifte. Ondernemer C berekent zelf Belgische btw en draagt deze in België af.

De voorwaarden voor een vereenvoudigde ABC-levering voor ondernemer B zijn:

  • Het gaat om drie ondernemers met elk in een verschillend EU-land een eigen btw-identificatienummer
  • Ondernemer B moet kunnen aantonen dat de goederen gekocht zijn van ondernemer A. Het doel is om deze door te verkopen aan ondernemer C. Dat toon je aan met bijvoorbeeld een contract of offerte
  • Ondernemer B maakt met ondernemer A afspraken over het vervoer van de goederen
  • De goederen gaan rechtstreeks van ondernemer A naar ondernemer C in het land van C (in het voorbeeld dus rechtstreeks van Duitsland naar België
  • De intracommunautaire levering aan ondernemer C neemt ondernemer B op in de btw-aangifte en de ICP-aangifte

Goederen en diensten leveren naar niet EU-landen

Lever je goederen naar klanten buiten de EU? Dan breng je over het algemeen 0% btw in rekening. Selecteer dan bij het maken van je verkoopfactuur het juiste btw-tarief 'levering naar buiten de EU 0%'. In tegenstelling tot EU leveringen, maakt het hierbij niet uit of je klant wel of geen btw-aangifte doet. Wel is belangrijk om aan te kunnen tonen dat je goederen de EU hebben verlaten. Bijvoorbeeld door middel van exportdocumenten.

Het kan ook gaan om een levering van diensten buiten de EU. In dat geval reken je vaak 'geen btw'. De dienst is belast in het land van je klant. Deze dienst neem je niet op in je btw-aangifte. Dit gebeurt automatisch wanneer je het juiste btw-tarief 'levering naar buiten de EU 0%' selecteert.

"Leveringen naar klanten buiten de EU neem je niet op in je ICP aangifte. Dat geldt alleen voor leveringen aan klanten binnen de EU."

 
 

De Tip van Marjan Heemskerk

Boekhoudsoftware stelt je in staat om moeiteloos digitale kopieën van facturen, vrachtbrieven en andere relevante exportdocumenten op te slaan en te organiseren. Dit biedt een veilige en georganiseerde manier om je administratie te beheren. Met functies zoals cloudopslag en automatische back-ups hoef je je geen zorgen te maken over gegevensverlies.

Veelgestelde vragen over intracommunautaire leveringen

Wat is een intracommunautaire levering?

     
Als je levert aan klanten binnen de EU, is dat een intracommunautaire levering.

Wanneer krijg ik te maken met een intracommunautaire levering?

     
Je krijgt sneller dan je denkt te maken met een intracommunautaire levering. Bijvoorbeeld als je Google Adsense inkomsten hebt. Google is namelijk een Iers bedrijf. Daarmee lever je al diensten aan klanten in een ander EU-land.

Hoe zit het met btw als ik naar andere EU-landen lever?

     
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het leveren van goederen of diensten én of je klant wel of geen btw-aangifte doet. De algemene regels zijn als volgt:
  • Levering van goederen aan klanten die zelf geen btw-aangifte doen: je doet btw-aangifte in het land van je klant. Belangrijke uitzondering is de one stop shop regeling waar je gebruik van kunt maken als e-commerce bedrijf.
  • Levering van goederen aan klanten die zelf wel btw-aangifte doen: 0% tarief, ook op te nemen in je ICP-aangifte.
  • Levering van diensten aan klanten die zelf geen btw-aangifte doen: Nederlandse btw zoals naar een Nederlandse klant en op te nemen in je reguliere btw-aangifte.
  • Levering van diensten aan klanten die zelf wel btw-aangifte doen: 'btw verlegd', ook op te nemen in je ICP-aangifte.

Hoe verwerk ik een intracommunautaire levering in mijn administratie?

     
Selecteer bij het maken van een verkoopfactuur aan een klant binnen de EU de juiste btw-code. Hierdoor kun je eenvoudig gebruikmaken van de vooraf ingevulde btw-aangifte.

Wil jij een voorsprong nemen?

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang praktische tips die jou op weg helpen met de boekhouding.

Ook interessant voor jou

GRATIS voor starters!

Claim nu
15 maanden gratis

Actie