Gratis uitproberenZonder verplichtingen

Afschrijven

Als ondernemer maak je zakelijke kosten voor je bedrijf. Deze kun je fiscaal afschrijven waardoor je minder belasting betaalt. Met behulp van de restwaarde kun je de afschrijving per jaar berekenen.

kruisposten

Wat is afschrijven?

Door af te schrijven verspreid je de kosten van bedrijfsmiddelen over meerdere jaren. De bedrijfsmiddelen van jouw onderneming zijn bijvoorbeeld een laptop, auto, machines of vergunningen. Omdat je het product meerdere jaren gebruikt, wordt het ook over meerdere jaren verwerkt in je boekhouding. Je mag dus ieder jaar een deel van de kosten aftrekken van je opbrengsten.

 

Waarom moet je afschrijven?

Van de Belastingdienst moet je alle bedrijfsmiddelen vanaf € 450 (excl. btw) afschrijven over meerdere jaren. Je gaat het bedrijfsmiddel over meerdere jaren gebruiken, dus het zou in de boekhouding niet kloppen als je de aanschaf van het product in één jaar verwerkt. Bedrijfsmiddelen die minder kosten dan € 450 mag je wél in één keer aftrekken van de belasting.

 

Afschrijvingen eenvoudig verwerken

 

Boekhoudprogramma

Jaarlijks afschrijven in het boekhoudprogramma van e‑Boekhouden.nl.

Meld u nu gratis aan


Gratis uitproberenZonder verplichtingen

 

Hoe bereken je de afschrijving?

Om te weten hoe je moet afschrijven heb je de volgende gegevens nodig:

 • De aanschafprijs van het product (inclusief aankoopkosten, installatiekosten en subsidies).
 • De geschatte economische levensduur, ofwel gebruiksduur.
 • De eventuele restwaarde.

Meestal wordt hiervoor de lineaire methode gebruikt. De afschrijvingskosten per jaar bereken je dan als volgt met de volgende formule:

Afschrijving = (aanschafprijs - restwaarde) / geschatte gebruiksduur

Het bedrag wat hieruit komt, is dus de afschrijving per jaar. In de meeste gevallen geldt een maximale afschrijving van 20% per jaar. Je schrijft de kosten dus in minimaal 5 jaar af.

Voorbeeld afschrijving

In het voorbeeld nemen we een computer. Stel je koopt deze voor € 1.000, dit is de aanschafprijs. De geschatte gebruiksduur is 5 jaar en na deze 5 jaar levert deze computer geen geld meer op. De restwaarde is dan € 0. De berekening is dus:

(1.000 - 0) / 5 = € 200 per jaar

De maximale afschrijving is 20% per jaar, dus dat komt precies goed uit in dit geval.

Wat is restwaarde?

De restwaarde is de waarde van een bedrijfsmiddel die overblijft op het moment dat je het niet meer kunt gebruiken voor je onderneming. Het is dus de geschatte waarde van het bedrijfsmiddel wanneer je het verwacht te vervangen. De restwaarde kun je in overleg met de leverancier bepalen. Die kan vaak goed de economische levensduur en restwaarde inschatten. Het kan zijn dat de restwaarde nul is op het moment dat je het product vervangt. Restwaarde bereken je bijvoorbeeld voor een laptop, computer, auto, machine of gebouw.

Wat is het verschil tussen economische levensduur en technische levensduur?

Een bedrijfsmiddel heeft een technische levensduur en een economische levensduur.

 • De technische levensduur is de periode totdat het product compleet versleten is. Dit is vaak echter niet de periode dat je het product gebruikt voor je onderneming.
 • Voor de restwaarde mag je uitgaan van de economische levensduur als deze korter is. De economische levensduur is de periode dat je het product gebruikt totdat deze geen nut meer heeft voor je onderneming. Het kan technisch nog in goede staat zijn.

Als voorbeeld nemen we weer de computer. Het kan zijn dat een computer na 10 jaar pas kapot gaat, maar na 5 jaar wordt deze vervangen omdat het zijn waarde heeft verloren voor de onderneming. Die 5 jaar is de economische levensduur. De waarde van de computer na die 5 jaar is dus de restwaarde.

Wat is willekeurig afschrijven?

Als je een startende ondernemer bent met een eenmanszaak, maatschap, vof of cv mag je willekeurig afschrijven. Dit houdt in dat je zelf kiest wanneer je de afschrijvingskosten aftrekt. Als je meer afschrijft in jouw eerste jaar, hoef je minder belasting te betalen. Je mag gebruik maken van willekeurig afschrijven zolang je recht hebt op de startersaftrek.

Bij willekeurige afschrijving is er een maximumbedrag voor de investeringen. Dit maximumbedrag is hetzelfde als het maximumbedrag voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Je mag niet willekeurig afschrijven bij:

 • Investeringen in woonhuizen, grond, dieren, vaartuigen voor representatieve doelen, vorderingen, effecten, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen.
 • Personenauto’s die niet bedoeld zijn voor beroepsvervoer.
 • Bedrijfsmiddelen die voor minstens 70% bedoeld zijn voor verhuur of voor gebruik in het buitenland.
 • Bedrijfsmiddelen die je van je privévermogen overbrengt naar het vermogen van je onderneming.
 • Investeringen die je koopt van familie of van jouw of hun huishouden.

Wel of niet willekeurig afschrijven?

Als je in je eerste jaar al veel verdient, kan je ervoor kiezen om meer af te schrijven zodat je minder belasting betaalt. Het nadeel daarvan is dat je in de jaren daarna deze bedrijfsmiddelen niet meer kunt afschrijven en je dus wat meer belasting betaalt.

Als je in je eerste jaar nog weinig verdient, is het verstandig om de afschrijving nog uit te stellen. Je betaalt dat jaar namelijk toch al weinig belasting.

Wat is de VAMIL regeling?

Er is nog een regeling waarmee je willekeurig kunt afschrijven, namelijk de VAMIL. VAMIL staat voor de Vrije afschrijving milieu-investeringen. De overheid stimuleert ondernemers hiermee te investeren in milieuvriendelijke en innovatieve bedrijfsmiddelen.

De VAMIL houdt in dat je 75% van een milieu-investering willekeurig mag afschrijven. Het overige deel schrijf je wel op de reguliere manier af. Je betaalt dat jaar minder belasting, je hebt meer liquiditeit en het levert rentevoordeel op. De MIA (Milieu-investeringsaftrek) wordt vaak gecombineerd met de VAMIL.

Wat mag je afschrijven?

Je moet alle bedrijfsmiddelen afschrijven die je als investering gebruikt voor je bedrijf en die niet bedoeld zijn voor de verkoop. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Inventaris (zoals een laptop, bureau en gereedschap), machines, auto’s en gebouwen
 • Goodwill
 • Vergunningen

Hoeveel mag je afschrijven?

Kosten voor je onderneming onder de € 450 trek je in één keer af van de winst in het jaar van de aankoop. Zakelijke aankopen vanaf € 450 moet je afschrijven over meerdere jaren. Je mag maximaal 20% van de aanschafprijs afschrijven per jaar. Hier doe je dus minimaal 5 jaar over. De twee uitzonderingen hierop zijn:

 • Goodwill. Hiervoor geldt een percentage van maximaal 10%.
 • Bedrijfspanden. Je schrijft af over het deel van het pand dat je voor je onderneming gebruikt.

Hoe moet je een bedrijfspand afschrijven?

Bij het bepalen van de afschrijving van een bedrijfspand moet je rekening houden met:

 1. De aanschafwaarde van het pand: denk hierbij aan de koopsom inclusief notariskosten en overdrachtsbelasting.
 2. De waarde van de grond: hierover mag je niet afschrijven.
 3. De gebruiksduur van het pand: dit is meestal 30 tot 50 jaar.
 4. De restwaarde van het pand: de waarde die het pand heeft aan het einde van de gebruiksduur.

 

De berekening voor de jaarlijkse afschrijving is dan:

(Aanschafwaarde pand - waarde grond - restwaarde pand) / gebruiksduur

Er zit een tweetal voorwaarden aan het afschrijven op een pand. Jaarlijks afschrijven op een pand mag alleen als:

 • De boekwaarde van je pand hoger is dan de bodemwaarde
 • De jaarlijkse afschrijving van je pand niet groter is dan het verschil tussen de boekwaarde en de bodemwaarde

Voorbeeld berekening afschrijving bedrijfspand

Stel je hebt een bedrijfspand aangeschaft die je voor 100% in eigen gebruik neemt.

 • Aanschafwaarde was € 330.000
 • De waarde van de grond is € 30.000
 • De restwaarde is € 50.000
 • De gebruiksduur is 50 jaar, de afschrijving per jaar is dan 2%
 • De boekwaarde aan het begin van het jaar is € 200.000
 • De WOZ-waarde is € 396.000
 • De bodemwaarde is € 198.000 (50% van de WOZ-waarde

De jaarlijkse afschrijving is dus:

(330.000 - 30.000 - 50.000) x 2% = € 5.000

Als je deze € 5.000 afschrijft, komt de boekwaarde echter onder de bodemwaarde. Dit mag niet volgens de voorwaarden. Je mag dit jaar dus € 2.000 afschrijven, de bodemwaarde is dan bereikt en daarna mag je niet meer afschrijven.

Afschrijven via een boekhoudprogramma

Met het boekhoudprogramma e‑Boekhouden.nl kun je je afschrijving automatisch of handmatig verwerken in je boekhouding. De Vaste Activa Module helpt je om je afschrijvingen periodiek automatisch te boeken. Dit bespaart jou tijd en eventuele fouten. De Vaste Activa Module zit standaard in het boekhoudprogramma en hier zitten geen extra kosten aan verbonden.

 


Veelgestelde vragen  
 

Is afschrijven verplicht?

Groen vinkje      
De kosten die je maakt voor bedrijfsmiddelen trek je af van de opbrengsten. De afschrijving van bedrijfsmiddelen boven € 450 verdeel je over de jaren waarin je het gebruikt. Alle bedrijfsmiddelen onder € 450 trek je wel in één keer af als kosten.

Hoe verwerk je de afschrijving in e‑Boekhouden.nl?

Groen vinkje      

Een bedrijfsmiddel onder € 450 (excl. btw):

 • Boek deze kosten direct op een grootboekrekening in de 4000-reeks

Een bedrijfsmiddel boven de € 450 (excl. btw):

 • Het bedrijfsmiddel valt dan onder de vaste activa. Je bent dan verplicht de aanschafwaarde over meerdere jaren af te schrijven. Je kunt hiervoor de Vaste Activa Module gebruiken, de handleiding daarvan vind je hier.

Vanaf welk bedrag bereken je restwaarde?

Groen vinkje      
De restwaarde bereken je bij bedrijfsmiddelen boven de € 450, want vanaf dat bedrag moet je de afschrijving berekenen en jaarlijks afschrijven.

Vallen afschrijvingen onder kosten?

Groen vinkje      
Afschrijvingen worden niet gezien als uitgaven, maar als kosten. Afschrijvingen verminderen dus het eigen vermogen.
 

Zakelijke kosten voor bedrijfsmiddelen direct verwerken

Verwerk je afschrijvingen handmatig of automatisch via ons online boekhoudprogramma e‑Boekhouden.nl.

Voor ondernemingen die al een langere periode zakelijk actief zijn hebben we een proefperiode van 14 dagen. Wanneer je korter dan 15 maanden geleden met jouw bedrijf gestart bent, dan is e‑Boekhouden.nl gedurende de eerste 15 maanden van je onderneming volledig gratis en geheel vrijblijvend. Je kunt dan zonder beperkingen online boekhouden en factureren, inclusief alle geavanceerde functies als bankkoppelingen, scan & herken en gebruik van de mobiele app.

Meld u nu gratis aan


Gratis uitproberenZonder verplichtingen

 

GRATIS voor starters!

Claim nu
15 maanden gratis

Actie