Gratis uitproberenZonder verplichtingen

Jaarrekening

Als ondernemer ben je bijna altijd verplicht om een jaarrekening op te stellen. Maar wat is een jaarrekening precies? Hoe stel je hem op? In dit artikel leggen we het je uit.

Jaarrekening

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een jaarlijks overzicht van de financiële prestaties van je onderneming over een bepaald (boek)jaar. Je kunt jaarrekeningen zien als een financieel verslag dat onderdeel is van je jaarverslag of bestuur verslag.

Met de jaarrekening geef je informatie over onder andere de financiële ontwikkeling, kredietwaarde (die wordt bepaald door solvabiliteit) en financiële positie (current ratio) van je onderneming.

Het is slim om gelijk na het afsluiten boekjaar je jaarrekening op te stellen.

Deponeren jaarrekening

De meeste ondernemers zijn verplicht om hun jaarrekening bij de Kamer van Koophandel (KVK) te deponeren. De termijn voor het deponeren van je jaarrekening is afhankelijk van je bedrijfsklasse, maar moet in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedaan zijn.

Wie moet de jaarrekening deponeren?

Wie de jaarrekening moet deponeren hangt af van de rechtsvorm van een onderneming.

De volgende rechtsvormen zijn verplicht te deponeren:

 • BV's;
 • NV's;
 • Coöperaties;
 • Onderlinge waarborgmaatschappijen;
 • Verenigingen en stichtingen met een onderneming die twee opeenvolgende boekjaren een omzet van minimaal € 6 miljoen per jaar hadden;
 • CV's en VOF's waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennootschappen zijn;
 • Buitenlandse rechtspersonen met een vestiging in Nederland die in het land van herkomst ook een jaarrekening moeten publiceren;
 • Ondernemingen die onder de Wet Formeel buitenlandse vennootschap vallen;
 • Organisaties in enkele specifieke branches, zoals pensioenfondsen, woningcorporaties en omroepen.

De volgende rechtsvormen hoeven geen jaarrekening te deponeren:

 • Eenmanszaken;
 • Maatschappen;
 • VOF's (waarvan niet alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennootschappen zijn);
 • CV's (waarvan niet alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennootschappen zijn);
 • Stichtingen (met een omzet < 6 miljoen);
 • Verenigingen (met een omzet < 6 miljoen);
 • Als de minister van Economische Zaken en Klimaat een ontheffing heeft verleend voor het opmaken.

Hoe deponeer je je jaarrekening?

Je kunt zelf je jaarrekening deponeren bij de KVK of het door een accountant laten doen.

Wanneer je zelf je jaarrekening deponeert bij de KVK heb je een e-herkenningsmiddel en een account met autorisatie van de KVK nodig. Deze kun je gemakkelijk bij de KVK opvragen. De jaarrekening deponeer je in een PDF of XML formaat.

Jaarrekening zzp

Als zzp'er hoef je geen jaarrekening te deponeren. Toch is het slim en erg handig om een jaarrekening op te stellen. Dit geeft je namelijk goed inzicht in je financiële prestaties van dat jaar. Zo maak jij de juiste beslissingen voor je onderneming.

Geconsolideerde jaarrekening

Heeft je onderneming bijvoorbeeld dochterondernemingen of franchises? Dan moet je een geconsolideerde jaarrekening opmaken. Een geconsolideerde jaarrekening, ook wel samengevoegde jaarrekening, is een jaarrekening van een moederbedrijf waarin de resultaten van alle dochterondernemingen zijn opgenomen.

De balansen, winst- en verliesrekeningen en soms ook kasstroomoverzichten van een moederbedrijf en de dochterondernemingen worden samengevoegd en gepresenteerd als één bedrijf. Dit geeft een moederbedrijf een goed beeld van de totale financiële positie.

Is een samengevoegde jaarrekening verplicht?

Een samengevoegde jaarrekening is verplicht bij een moedermaatschappij waarin dochterondernemingen zijn opgenomen. Bijvoorbeeld bij een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap.

Groottecriteria jaarrekening

De groottecriteria jaarrekening verdeeld ondernemingen in verschillende grootteklassen. De grootteklasse is belangrijk voor de vormgeving van de jaarrekening.

Je valt met je onderneming in een bepaalde bedrijfsklasse wanneer je jaarrekening twee achtereenvolgende jaren voldoet aan minimaal twee van de onderstaande kenmerken:

Activa Netto-omzet Aantal werknemers
Micro < € 350.000 > € 20 miljoen < 10 personen
Klein € 350.000 - € 6 miljoen € 700.000 - € 12 miljoen 10 - 50 personen
Middelgroot € 6 - € 20 miljoen € 12 - € 40 miljoen 50 - 250 personen
Groot > € 20 miljoen € 12 - € 40 miljoen > 250 personen

Heb jij een onderneming in de bedrijfsklasse micro, klein of middelgroot bedrijf? Dan kun je je jaarrekening alleen nog digitaal deponeren bij de KVK. Voor ondernemers in de bedrijfsklasse groot is digitaal deponeren vanaf 1 januari 2025 mogelijk en vanaf 1 januari 2026 verplicht.

Hoe maak je een jaarrekening?

In de jaarrekening zet je de winst- en verliesrekening en de balans met toelichting van het betreffende jaar. Je jaarrekening sluit aan op de administratie en rolt daar ook uit voort.

De jaarrekening wordt vervolgens door alle bestuurders en eventuele commissarissen ondertekent. Daarna mag je de jaarrekening pas deponeren bij de KVK.

 

Probeer e‑Boekhouden.nl nu gratis en vrijblijvend uit

 

Boekhoudprogramma

Zelf je jaarrekening samenstellen? Draai met een paar klikken je winst- en verliesrekening en balans uit in e‑Boekhouden.nl. Voeg deze samen en deponeer je jaarrekening.

Meld u nu gratis aan


Gratis uitproberenZonder verplichtingen

 

Hoe ziet een jaarrekening eruit?

Hoe een jaarrekening eruitziet en wat erin moet staan is afhankelijk van de grootte van je bedrijf. Zie in het overzicht hieronder per bedrijfsgrootte waar de jaarrekening aan moet voldoen:

Micro en klein bedrijf:

Een micro bedrijf hoeft alleen een beperkte balans in de jaarrekening openbaar te maken. Een klein bedrijf dient een verkorte balans en de toelichting aan de jaarrekening toe te voegen.

Middelgroot bedrijf:

Een middelgroot bedrijf voegt de volgende stukken toe aan de jaarrekening:

 • Bestuur verslag
 • Enigszins vereenvoudigde balans
 • Vereenvoudigde winst- en verliesrekening
 • Uitgebreide toelichting
 • Accountantsverklaring
 • Aantal winstbewijzen etc.
 • Statutaire regeling en voorstel winstbestemming of verwerking verlies

Groot bedrijf:

Een groot bedrijf voegt de volgende stukken toe aan de jaarrekening:

 • Bestuur verslag
 • Uitgebreide balans
 • Uitgebreide winst- en verliesrekening
 • Uitgebreide toelichting
 • Accountantsverklaring
 • Bijzondere rechten inzake zeggenschap in de rechtspersoon
 • Aantal winstbewijzen etc.
 • Nevenvestigingen, hun namen en vestigingslanden
 • Statutaire regeling en voorstel winstbestemming of verwerking verlies

Soorten jaarrekeningen

Er zijn twee soorten jaarrekeningen voor een ondernemer;

 1. De fiscale jaarrekening. De fiscale jaarrekening is voor de Belastingdienst. Deze is verplicht voor alle ondernemingen met uitzondering van een zzp'er.
 2. De commerciële jaarrekening. De commerciële jaarrekening is voor bijvoorbeeld aandeelhouders, financiers en andere belanghebbenden.

Beide jaarrekeningen bestaan uit dezelfde onderdelen, maar hebben toch wat verschillen. Zo worden er andere eisen gesteld aan de waardering van bezittingen en schulden en gelden er andere regels voor de winstberekening.

Voor wie is de jaarrekening?

De jaarrekening is voor zowel interne als externe stakeholders. Jaarrekeningen worden onderverdeeld in interne of externe jaarrekeningen. Het verschil zit hem daarbij vooral in de hoeveelheid en details van de informatie.

De interne jaarrekeningen gebruik je om het management en de aandeelhouders te informeren. Deze is vaak gedetailleerder en maakt bijvoorbeeld een uitsplitsing naar productgroepen of locaties.

De externe jaarrekeningen zijn er voor externe partijen, zoals de Belastingdienst en de KVK. Maar ook voor aandeelhouders, financiers en andere partijen is deze informatie belangrijk.

 


Veelgestelde vragen  
 

Wanneer jaarrekening deponeren?

Groen vinkje      
De jaarrekening dien je uiterlijk acht dagen na vaststelling bij de KVK te deponeren. Afhankelijk van de rechtsvorm van je onderneming moet je de jaarrekening binnen 12 maanden na afloop van het betreffende boekjaar deponeren.

Wat is een jaarrekening?

Groen vinkje      
Een jaarrekening is een financieel verslag dat de financiële prestaties van een onderneming over een bepaald boekjaar weergeeft. In de jaarrekening staat de winst- en verliesrekening (resultatenrekening), de balans en een toelichting.

Moet een zzp'er een jaarrekening maken?

Groen vinkje      
Nee, voor een zzp'er is een jaarrekening maken niet verplicht. Toch is het slim om dat wel te doen. In e‑Boekhouden.nl kun je dat gemakkelijk en overzichtelijk doen waardoor jij de juiste beslissingen voor je onderneming maakt.

Wat is een boekjaar?

Groen vinkje      
Een boekjaar is een periode waarin de boekhouding van je onderneming wordt bijgehouden. Over deze periode maak je de jaarrekening op. Het wordt ook wel een fiscaal jaar genoemd en loopt meestal gelijk met het kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december).

Wat is een geconsolideerde jaarrekening?

Groen vinkje      
Een geconsolideerde jaarrekening is een jaarrekening die de financiële resultaten van een moederbedrijf en alle dochterondernemingen samenvat. Het wordt ook wel een samengevoegde rekening genoemd.

Wat is consolidatie?

Groen vinkje      
Consolidatie is het samenvoegen van de financiële resultaten van meerdere bedrijven tot een enkel verslag.

Wie moet de jaarrekening ondertekenen?

Groen vinkje      
Alle bestuurders en eventuele commissarissen moeten de jaarrekening ondertekenen. Wanneer de ondertekening van een van de bestuurders of commissarissen mist, dan moet je de reden hiervan vermelden.

Wat kost jaarrekening deponeren?

Groen vinkje      
Er zijn geen kosten verbonden aan het deponeren van een jaarrekening bij de KVK zelf.

In welk format moet ik de jaarrekening deponeren?

Groen vinkje      
Je kunt de jaarrekening in verschillende formaten deponeren. Een jaarrekening heeft drie verschillende varianten. Een niet-gewaarmerkt, digitaal gewaarmerkt en een papieren versie. Een niet-gewaarmerkte jaarrekening mag een pdf-, geconverteerde pdf, XBRL- of ZIP (met daarin XHTML of XHTML/inline XBRL) bestand zijn. Digitaal gewaarmerkte documenten zijn gewaarmerkt met een Qualified Electronic Seal (QSEAL). Daarmee bewijs je dat een document door de KVK is afgegeven. De papieren versie is alleen mogelijk wanneer jaarrekeningen gedeponeerd zijn in een pdf- of geconverteerde pdf-bestand.
 

Probeer e‑Boekhouden.nl nu tijdelijk gratis en vrijblijvend uit

Voor ondernemingen die al een langere periode zakelijk actief zijn hebben we een proefperiode van 14 dagen. Wanneer je korter dan 15 maanden geleden met jouw bedrijf gestart bent, dan is e‑Boekhouden.nl gedurende de eerste 15 maanden van je onderneming volledig gratis en geheel vrijblijvend. Je kunt dan zonder beperkingen online boekhouden en factureren, inclusief alle geavanceerde functies als bankkoppelingen, scan & herken en gebruik van de mobiele app.

Meld u nu gratis aan


Gratis uitproberenZonder verplichtingen

 

GRATIS voor starters!

Claim nu
15 maanden gratis

Actie