Gratis uitproberenZonder verplichtingen

BTW

Als ondernemer verkoopt u producten en/of diensten waarmee u geld verdient. Uw onderneming maakt daarmee omzet en hier wordt belasting op geheven.

Wat is btw?

De betekenis van btw is Belasting Toegevoegde Waarde.

Het is belasting die over de toegevoegde waarde (omzet minus kosten) moet worden betaald aan de Belastingdienst. Deze belasting wordt geheven over ieder product of dienst dat wordt verkocht door een onderneming.

Belasting als toegevoegde waarde wordt belast op alles wat een ondernemer verkoopt en een klant koopt. De tarieven hiervoor zijn 0, 9, of 21% (afhankelijk van type product of dienst).

btw

Hoe werkt de btw?

Btw wordt ook wel omzetbelasting (OB) genoemd. Dit is de belasting die u als ondernemer moet betalen over alle producten en diensten die u verkoopt, met andere woorden de omzet van uw onderneming. U betaalt ook btw aan uw leveranciers, dit heet voorbelasting.

Over de omzet moet uw onderneming een keer per maand of kwartaal belastingaangifte doen en de ingehouden btw terug betalen aan de Belastingdienst. De btw die u zelf over de zakelijke kosten (inkopen) heeft betaald mag u bij de Belastingdienst aftrekken, en dan krijgt u deze weer terug.

 

Voor wie geldt de btw?

Als u ondernemer bent, heft u btw op verkopen en betaalt u btw bij inkopen. U berekent dus btw aan uw klanten, en betaalt btw aan uw leveranciers. Vervolgens betaalt u over uw omzet btw aan de Belastingdienst (maar niet als uw onderneming vrijgesteld is van btw).

Btw-vrijstellingen

Sommige diensten en leveringen zijn vrijgesteld van omzetbelasting, maar de meeste ondernemers zijn gewoon belastingplichtig. Btw kunt u op uw aangifte aftrekken, met uitzondering van:

 • Vrijgestelde diensten en leveringen van goederen.
 • Privégebruik.
 • Intracommunautaire verwerving en levering (0% tarief, btw verlegd).
 • Verhuur of verkoop van onroerende zaken, ouder dan 2 jaar.
 • Onderwijs.
 • Diensten in de gezondheidszorg.
 • Sportorganisaties en sportclubs.
 • Diensten van sociaal-culturele instellingen.
 • Financiële diensten en verzekeringen.
 • Kinderopvang.
 • Zorgdiensten en huishoudelijke verzorging.
 • Diensten door componisten, schrijvers en journalisten.
 • Fondswervende activiteiten.

Ondernemers kunnen zijn vrijgesteld van de omzetbelastingplicht en hebben dan net als de consument wel een kostenpost door de btw.

Btw verleggen

In een aantal gevallen betaalt niet u de btw, maar de ondernemer aan wie u de goederen of diensten levert (btw verleggingsregeling). Dit kan ook omgekeerd voorkomen bij de inkopen van uw onderneming.

Btw berekenen

Waarover berekent u btw?

Als u in Nederland goederen en/of diensten levert, berekent u btw. De verkoopprijzen die u als ondernemer hanteert zijn inclusief btw.

Hierbij horen ook verzend-, reis-, telefoon- en verpakkingskosten (behalve statiegeld).

Rekenvoorbeeld btw:

We gaan in dit voorbeeld uit van het 21%-tarief.

Verkoop van product of dienst exclusief btw: € 100
21% btw heffing: € 21 +
Verkoop van product of dienst inclusief btw: € 121


U kunt dit eenvoudig zelf berekenen op een calculator door het exclusief btw bedrag te vermenigvuldigen (x) met 1,21 = inclusief btw.

Rekentool btw calculator

Bereken met deze rekentool bedragen van exclusief naar inclusief 21% btw en andersom.

Exclusief naar inclusief 21% btw
 

 

Inclusief naar exclusief 21% btw
 


Het is een handig hulpmiddel om automatisch btw calculaties te maken.

 

Hulp bij het berekenen van de btw

 

Boekhoudprogramma

Met ons boekhoudprogramma e-Boekhouden.nl kunt u eenvoudig btw berekenen en aangifte doen.

Wanneer u de administratie bijhoudt in e-Boekhouden.nl, verzendt u met één klik uw btw-aangifte naar de Belastingdienst. Aan de hand van de ingevoerde gegevens, stelt e-Boekhouden.nl automatisch de btw-aangifte op. Een verkeerde factuurdatum is verleden tijd en u hanteert altijd het juiste aangifte tijdvak. Ook is het boekhoudprogramma van e-Boekhouden.nl voorzien van een handige automatische btw-nummer-controle voor uw zakelijke klanten en leveranciers.

"e-Boekhouden.nl rekent de btw automatisch uit en boekt deze in een handig overzicht"


Gratis uitproberenZonder verplichtingen

 

Btw is geen kostenpost

Omzetbelasting wordt door veel ondernemers gezien als een kostenpost, maar dat is niet correct. Alleen de consument of eindgebruiker betaalt btw, en de ondernemer alleen omzetbelasting als hij zelf als consument handelt.

Dit komt omdat ondernemers die omzetbelastingplichtig zijn de omzetbelasting eerst zelf betalen, en later terugvorderen bij de Belastingdienst. Hierdoor treden ondernemers op als inner voor de belastingdienst.

Belasting die een onderneming ontvangt moet afgedragen worden aan de fiscus na aftrek van de belasting die is betaald. Hier treedt dus een wisselwerking op wanneer een niet omzet-belastingplichtige, zoals een consument, een rekening betaalt.

Voorbeeld btw uitleg:

Een handelsonderneming koopt goederen in en verkoopt deze met een winstmarge. De inkoopprijs als de verkoopprijs zijn beide belast met omzetbelasting. De betaalde omzetbelasting voor de inkoop wordt teruggevorderd en de ontvangen omzetbelasting bij verkoop word afgedragen aan de belastingdienst.

Per saldo draagt een ondernemer dus belasting af over de winst / toegevoegde waarde.

Dit is de reden dat omzetbelasting belasting toegevoegde waarde oftewel btw wordt genoemd.

Zolang u dus als ondernemer zelf ook omzetbelasting berekent, heeft u dus geen kosten door omzetbelasting.

Btw-tarieven

Er zijn in Nederland zijn er drie btw-tarieven voor de omzetbelasting:

 • 0%-tarief.
 • 9%-tarief.
 • 21%-tarief.


Wanneer uw onderneming goederen verkoopt tegen het nultarief, dan bent u omzetbelastingplichtig en heeft u recht op vooraftrek van de omzetbelasting.

Het tarief voor gewone producten en diensten is 21%.

Er zijn enkele uitzonderingen in de Wet op de omzetbelasting, zoals het 9%-tarief op eten en drinken als eerste levensbehoefte. Alcoholische dranken vallen daar niet onder.

Lage tarieven worden ook geheven op boeken, tijdschriften en sommige geneesmiddelen.

Het 0%-tarief geldt voor (buitenlandse) ondernemers die vanuit Nederland zaken doen met het buitenland.

Btw-aangifte tips

De omzetbelasting is een aangiftebelasting, deze dient u als ondernemer zelf op te geven aan de belastingdienst. Iedere ondernemer in Nederland is verplicht de aangifte elektronisch in te dienen.

De aangifte kunt u indienen met behulp van administratieve software zoals die van e-Boekhouden.nl of via de internetsite van de Belastingdienst.

 

Checklist btw-aangifte:

 • Bent u ondernemer en levert u uitsluitend vrijgestelde goederen en diensten?
 • Bent u een particulier?
 • Bent u een rechtspersoon of een organisatie die geen ondernemer is voor de btw?
 • Levert u een nieuw of bijna nieuw vervoermiddel aan een afnemer in een ander EU-land dan Nederland?
 • Heeft u een nieuw of bijna nieuw vervoermiddel in een ander EU-land dan Nederland gekocht?
 • Heeft u van een buitenlandse ondernemer goederen of diensten afgenomen waarvan de plaats van levering in Nederland is?
 • Heeft u goederen ingevoerd waarvoor een verlegging van de btw bij invoer verplicht is?
 • Heeft u in het voorgaande kalenderjaar voor meer dan € 10.000 aan goederen gekocht uit een ander EU-land dan Nederland?
 • Heeft u in dit kalenderjaar voor meer dan € 10.000 aan goederen gekocht uit een ander EU-land dan Nederland?
 • Heeft u ervoor gekozen om goederen altijd belast af te nemen van ondernemers uit andere EU-landen dan Nederland?
 • Heeft u accijnsgoederen in een ander EU-land dan Nederland gekocht?
 • Levert u vrijgestelde goederen en/of diensten omdat u hebt gekozen voor de kleineondernemersregeling?
 • Levert u onroerende zaken die in uw onderneming zijn gebruikt belast met btw?

 

btw-aangifte

Btw-aangifte invullen & verzenden

In de aangifte geeft u aan hoeveel btw u heeft berekend aan uw klanten en de btw die leveranciers aan u hebben berekend. Uw btw-aangifte wordt met e-Boekhouden.nl automatisch berekend, zo voorkomt u handmatige fouten.

U heeft hiervoor geen gebruikersnaam en wachtwoord nodig, e-Boekhouden.nl is namelijk erkend door de Belastingdienst. Nadat u de btw-aangifte via ons online boekhoudprogramma heeft verstuurd ontvangt u een bevestigingsbericht van de Belastingdienst.

Btw-administratie

De aangifte in uw bedrijfsadministratie doet u door het boeken van alle verkopen en bij te houden hoeveel btw uw onderneming moet afdragen. Voor een duidelijk overzicht gebruikt u aparte grootboekrekeningen per belastingtarief.

Verplichte gegevens op uw factuur

Wanneer u in Nederland goederen of diensten inkoopt krijgt u van uw leverancier een factuur. Let erop dat deze factuur aan een aantal eisen moet voldoen.

Ondernemers belasting

Wanneer ondernemer voor de btw?

Voorwaarden van ondernemerschap zijn:

U bent ondernemer voor de btw als u zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefent en daar inkomsten mee verdient.

Belastingdienst

Na de verkoop van goederen en/of diensten moet uw onderneming de berekende omzetbelasting betalen aan de Belastingdienst.

Wanneer u een onderneming start, moet u zich bij de Kamer van Koophandel aanmelden. Dit wordt gemeld aan de Belastingdienst die vervolgens beoordeeld of u ondernemer bent voor de btw. U ontvangt van de Belastingdienst een brief waarin staat hoe en wanneer u btw-aangifte moet doen. Zij geven u uw eigen unieke btw-nummer dat gekoppeld is aan uw onderneming. Met dit nieuwe btw identificatienummer (btw id) kunt u de aangifte van de btw van uw onderneming opgeven.

Kleine ondernemers

Kleine ondernemers, die weinig omzetbelasting afdragen komen in aanmerking voor een kortingsregeling. De KOR regeling (kleineondernemersregeling) houdt in dat u geen of minder belasting hoeft af te dragen.

De korting heeft slechts één nadeel, de korting wordt tot de opbrengsten van uw onderneming gerekend en dan moet uw onderneming daar inkomstenbelasting over betalen. De inkomstenbelasting kan meevallen wanneer u voldoet aan de criteria voor de zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

 


Veelgestelde vragen  
 

Wat voor belastingheffing is btw?

     
Btw is een zakelijke omzetbelasting die een onderneming betaalt over de omzet van verkochte goederen en/of diensten.

Is btw-aangifte verplicht?

     
Ja, als ondernemer bent u verplicht btw-aangifte te doen. Dit doet u digitaal bij de Belastingdienst. Wanneer u dit niet (tijdig) of niet correct doet, riskeert u een boete van de overheid.
 

Probeer e-Boekhouden.nl nu tijdelijk, gratis en vrijblijvend uit

Voor ondernemingen die al een langere periode zakelijk actief zijn hebben we een proefperiode van 14 dagen. Wanneer u korter dan 15 maanden geleden met uw bedrijf gestart bent, dan is e-Boekhouden.nl gedurende de eerste 15 maanden van uw onderneming volledig gratis en geheel vrijblijvend. U kunt dan zonder beperkingen online boekhouden en factureren, inclusief alle geavanceerde functies als bankkoppelingen, scan & herken en gebruik van de mobiele app.


Gratis uitproberenZonder verplichtingen

 

Bent u tevreden met de informatie op deze pagina?
Bedankt voor uw feedback

GRATIS voor starters!

Claim nu
15 maanden gratis

Meer informatie

Actie